Finalistes i votacions

  Pot participar en la votació:
 • Tot l’alumnat en centres propis en estudis de:
  • Grau.
  • Màsters universitaris.
  • Postgraus.
  • Màsters propis.
  • Doctorat.
 • Tot el professorat dels centres abans esmentats.
 • Tot el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis.
Les votacions es duran a terme entre el 13 i el 20 de març de 2024.