Neix el projecte Mecenes UB

Les donacions tenen importants incentius fiscals: és possible desgravar-se fins al 80 % o el 35 % dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica.
Les donacions tenen importants incentius fiscals: és possible desgravar-se fins al 80 % o el 35 % dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica.
Reportatge | Solidaritat
(01/02/2021)
Promoure la complicitat i la col·laboració social i empresarial per multiplicar la capacitat de resposta en coneixement, recerca i transferència, i crear sentiment de comunitat UB: aquests són els objectius del projecte Mecenes UB, que es posa en marxa ara. Amb aquesta nova iniciativa, la Universitat vol crear un clima de confiança i acostament a la societat que permeti, a través de propostes inspiradores, la filantropia necessària per abordar-les.
Les donacions tenen importants incentius fiscals: és possible desgravar-se fins al 80 % o el 35 % dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica.
Les donacions tenen importants incentius fiscals: és possible desgravar-se fins al 80 % o el 35 % dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica.
Reportatge | Solidaritat
01/02/2021
Promoure la complicitat i la col·laboració social i empresarial per multiplicar la capacitat de resposta en coneixement, recerca i transferència, i crear sentiment de comunitat UB: aquests són els objectius del projecte Mecenes UB, que es posa en marxa ara. Amb aquesta nova iniciativa, la Universitat vol crear un clima de confiança i acostament a la societat que permeti, a través de propostes inspiradores, la filantropia necessària per abordar-les.

Mantenir els nivells d’excel·lència en la docència i la recerca universitàries requereix uns fons que, sovint, escassegen. Les restriccions pressupostàries que pateixen les universitats públiques des de fa una dècada han agreujat aquesta situació i les han empès a explorar noves vies de finançament complementari, com la captació de fons filantròpics procedents de persones físiques i jurídiques (fundraising). Aquesta forma de finançament universitari té un llarg recorregut en els sistemes anglosaxons —especialment als Estats Units i el Regne Unit—, però aquí continua sent molt incipient. Per fer-nos-en una idea: a Catalunya, el finançament privat no assoleix el 2 % del pressupost de les universitats públiques, mentre que als Estats Units arriba al 55 %. A tot això s’hi afegeix la recent pandèmia de la COVID-19, que ha posat a prova la capacitat de resposta de les universitats i que ha constatat el que ja s’intuïa: les universitats públiques necessiten reinventar-se i ho han de fer ara.

En aquest context neix el projecte Mecenes UB. Per Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de Barcelona i impulsor de la iniciativa per encàrrec del rector Joan Elias, «davant la situació actual, les universitats han de tenir un paper decisiu en les noves necessitats a les quals s’enfronta la societat. La UB assumeix aquest repte, apostant per un marc de col·laboració de mecenatge amb un compromís de llarga durada que permeti incrementar la capacitat de generar recerca, d’atraure talent i de transmetre coneixement».

Per què donar a la UB?

No es tracta només de captar fons. Mecenes UB aposta per retornar valor a la societat, ja sigui en l’àmbit de la solidaritat o en la promoció de la recerca i la transferència. «A aquest respecte, som una universitat pública que, alhora, és l’única d’Espanya a la Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU) i la primera de l’Estat en tots els rànquings internacionals de prestigi», remarca Escardíbul.

Mecenes UB s’articula al voltant d’una sèrie de projectes innovadors que repercuteixen positivament en la societat i per als quals es busca suport filantròpic. Tots els projectes estan àmpliament explicats al web de Mecenes UB. L’objectiu és informar potencials donants sobre necessitats concretes que permetin crear una comunitat d’interessos compartits en relació amb les diferents causes, i incentivar la col·laboració i el suport econòmic.

Iniciatives de mecenatge

Les primeres accions de Mecenes UB estan destinades a la cerca de fons per a projectes relacionats amb l’impacte de la COVID-19, tant de recerca com de solidaritat vers les persones més vulnerables (com estudiants en situacions de dificultat econòmica). També hi ha altres projectes d’important impacte social, com el de la Universitat refugi, el del creixement del talent i el de la preservació del patrimoni cultural.

Escardíbul: «S’aposta per una col·laboració de llarga durada que permeti incrementar la capacitat en recerca, atracció de talent i transferència»

El catedràtic de la UB Albert Bosch coordina el projecte per a la detecció de SARS-CoV-2 en aigües residuals, que permet avaluar la circulació del virus entre la població. Bosch lamenta el finançament deficitari de la recerca a casa nostra: «Aquí sempre s’ha considerat la recerca quasi bé com un luxe, quan en moments com l’actual s’ha fet evident la importància de l’R+D». En aquest sentit, considera que la captació de fons pot ser una solució: «El fundraising fa molts anys que existeix en països líders en recerca, i pot ajudar a pal·liar aquestes mancances de finançament per dur a terme una recerca capdavantera».

No deixar ningú enrere. Amb aquest propòsit es va engegar, ara fa quatre anys, el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. En aquest temps, el programa ha ajudat quaranta joves a continuar aquí els estudis universitaris, facilitant-los l’accés a itineraris formatius adequats, allotjament, suport psicològic i emocional i assistència jurídica. «Aquest programa és una inversió en les persones i en les seves comunitats, d’acollida i d’origen», sosté Xavier López, director de la Fundació Solidaritat UB, que coordina el programa. I continua: «Necessitem projectes com els de Mecenes UB, que siguin l’instrument que faciliti aquesta aproximació entre societat i universitat, i ofereixi un canal fàcil i transparent d’inversió de l’una cap a l’altra».

Fomentar la relació amb els antics alumnes

El projecte Mecenes UB s’adreça tant a donants individuals com a empreses, però busca molt especialment la implicació dels antics alumnes. «La UB té dos trets diferencials respecte a la resta d’universitats del territori: els seus 570 anys d’història, i la transversalitat i grandària. En alguns àmbits de la societat, gairebé tots els graduats són de la UB. Per això ens adrecem als nostres exalumnes, amb qui tenim l’oportunitat de refermar el vincle amb la Universitat, fomentant que sigui al llarg de tota la vida», explica el gerent de la UB. «Això sense oblidar el contacte amb el món empresarial, amb el qual cal trobar sinergies sense renunciar a la nostra autonomia», afegeix Escardíbul.

En el llançament de la campanya Mecenes UB 2020, l’objectiu econòmic inicial de captació és d’uns 700.000 euros. I, a llarg termini, el propòsit és assolir ingressos addicionals que representin fins al 20 % del pressupost universitari.

Les donacions tenen importants incentius fiscals: és possible desgravar-se fins al 80 % o el 35 % dels primers 150 euros en funció de si el donant és una persona física o jurídica, i encara s’hi pot afegir un 5 % addicional si les donacions es destinen a projectes de recerca. Així, per a una persona que doni 150 euros, el cost real serà de 30 euros.

Però la motivació veritable de les donacions transcendeix la deducció fiscal que se’n pugui obtenir. «Bona part de la comunitat UB té un sentiment d’orgull per haver estat alumne o per treballar en aquesta Universitat, ja sigui com a PAS o PDI. Saber que pots aportar uns diners perquè la teva Universitat desenvolupi accions que la facin millor i ajudin la societat reforça aquest sentiment d’orgull i de pertinença… i ens fa millors», apunta Escardíbul.

Us hi sumeu?