Integrity and Good Governance

​​​​​​Normes de convivència

El Consell de Direcció va aprovar la proposta de Reglament pel qual s’aproven les normes de convivència de la Universitat de Barcelona i s’hi preveuen mecanismes de resolució dels conflictes. A partir d'això, s’obre un procés d’audiència i participació del conjunt de la comunitat universitària, tal com preveu la Llei 3/2022, de 24 de febrer, de convivència universitària.

Podeu fer arribar els vostres comentaris mitjançant el qüestionari que hem habilitat des del dilluns 23 de gener fins al divendres 10 de febrer de 2023.​​​​​