Últim Consell de Govern del curs 2020-2021

 
 
Institutional
(14/07/2021)

La renovació de la docència i el desenvolupament del teletreball, punts destacats de lʼinforme del rector al Consell de Govern


Lʼimpuls al programa de renovació de la docència, la constitució de la Comissió de Tecnologia Educativa i lʼacord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques catalanes han estat tres dels punts destacats de lʼinforme del rector avui al darrer Consell de Govern del curs 2020-2021. Lʼinforme també ha fet esment dʼaltres aspectes de la tasca dʼaquestes darreres setmanes que tindran repercussió a lʼinici del curs vinent, com ara el desenvolupament del carnet virtual amb lʼaplicació SocUB per als estudiants, o el treball conjunt amb la Secretaria de Recerca i Universitats per tancar les mesures del Pla del PROCICAT per al curs universitari 2021-2022.

 
 
Institutional
14/07/2021

La renovació de la docència i el desenvolupament del teletreball, punts destacats de lʼinforme del rector al Consell de Govern


Lʼimpuls al programa de renovació de la docència, la constitució de la Comissió de Tecnologia Educativa i lʼacord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques catalanes han estat tres dels punts destacats de lʼinforme del rector avui al darrer Consell de Govern del curs 2020-2021. Lʼinforme també ha fet esment dʼaltres aspectes de la tasca dʼaquestes darreres setmanes que tindran repercussió a lʼinici del curs vinent, com ara el desenvolupament del carnet virtual amb lʼaplicació SocUB per als estudiants, o el treball conjunt amb la Secretaria de Recerca i Universitats per tancar les mesures del Pla del PROCICAT per al curs universitari 2021-2022.

Renovació de la docència i tecnologia educativa

Lʼadaptació dels formats de docència imposada per la pandèmia no ha afectat el caràcter eminentment presencial de la docència a la UB, però sí que ha obert la necessitat dʼadaptar les eines utilitzades i els aprenentatges adquirits durant aquests mesos i treballar en el disseny dʼun nou model de docència a partir dʼara. Amb aquesta voluntat, lʼequip de govern ha volgut impulsar un pla de treball que sʼiniciarà amb una jornada de reflexió el 21 de juliol i que tindrà continuïtat amb altres accions participatives al llarg del curs 2021-2022.

Aquest programa de treball sobre un nou model docent tindrà una durada de tres anys i un cost dʼentre 350.000 i 375.000 euros a lʼany. En el Claustre previst per al 20 de juliol sʼinformarà del plantejament i seguiment dʼaquest programa.

El Consell de Govern també ha estat informat de la recentment constituïda Comissió de Tecnologia Educativa, que neix amb lʼobjectiu dʼidentificar i proposar la implementació de recursos i eines tecnològiques que millorin lʼactivitat docent a tots els centres.

Desenvolupament del teletreball

La pandèmia també ha accelerat els treballs per regular i implantar el teletreball a les organitzacions en general i, en aquest cas, a la Universitat de Barcelona. Així, recentment, sʼha publicat lʼacord marc que ha de regular i garantir la prestació de serveis del personal dʼadministració i serveis de les universitats públiques catalanes en la modalitat de teletreball, dʼacord amb la legislació vigent. Lʼacord recull el procediment dʼautorització per a la prestació de serveis en aquesta modalitat, el pla personal de cada treballador, la formació i els mitjans materials i tecnològics per dur-la a terme, entre altres aspectes.

Punts a aprovació

Al Consell de Govern dʼavui sʼhan portat a aprovació, com és habitual, nombrosos punts que afecten les diferents àrees dʼactuació del govern de la UB. Un dels punts aprovats ha estat, precisament, lʼacord de delegació de competències del Consell de Govern a les comissions delegades, de manera que no calgui la ratificació de determinades aprovacions pel Consell de Govern i les sessions es facin més àgils i eficients.