LʼIDP-ICE inaugura lʼaula Carme Serrallonga

Foto de l’acte d’inauguració.
Foto de l’acte d’inauguració.
Institutional
(12/11/2021)

LʼInstitut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) va inaugurar aquest dimecres, dia 10, lʼaula Carme Serrallonga. Lʼacte se suma a la campanya «Les aules de la UB, amb nom de dona» del Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere per visibilitzar les dones de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta acció, lʼInstitut vol reconèixer la trajectòria i rellevància en lʼàmbit de lʼeducació de la pedagoga Carme Serrallonga, que va ser precursora i figura clau de la coeducació en català durant la postguerra.

 

Foto de l’acte d’inauguració.
Foto de l’acte d’inauguració.
Institutional
12/11/2021

LʼInstitut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) va inaugurar aquest dimecres, dia 10, lʼaula Carme Serrallonga. Lʼacte se suma a la campanya «Les aules de la UB, amb nom de dona» del Vicerectorat dʼIgualtat i Gènere per visibilitzar les dones de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta acció, lʼInstitut vol reconèixer la trajectòria i rellevància en lʼàmbit de lʼeducació de la pedagoga Carme Serrallonga, que va ser precursora i figura clau de la coeducació en català durant la postguerra.

 

Lʼacte dʼinauguració va estar presidit pel rector Joan Guàrdia, i hi van intervenir la directora de lʼIDP-ICE, Maria Rosa Buxarrais; lʼexdirector de lʼIDP-ICE i actual vicerector de Transformació Digital, Xavier Triadó, i la vicerectora de Política Docent, Concepció Amat. El director de la revista Temps dʼEducació de lʼIDP-ICE, Conrad Vilanou, va ser lʼencarregat de fer la semblança de Carme Serrallonga.

La nova aula Carme Serrallonga de lʼIDP-ICE de la UB és una aula dissenyada, tant tecnològicament com pel que fa al mobiliari, per adaptar-se a les noves necessitats de la formació permanent que ofereix lʼInstitut, així com als nous models metodològics de formació presencial, virtual o asincrònica.

La mestra de la coeducació en català

Carme Serrallonga i Calafell (1909-1997) va estudiar a les escoles franceses de Barcelona i a la Facultat de Filosofia i Lletres, on es va llicenciar en Lletres el 1931. Tot seguit va passar a formar part del claustre de lʼInstitut Escola que dirigia el professor Josep Estalella al Parc de la Ciutadella. Després es va traslladar a Madrid per cursar els estudis de doctorat, on va contactar amb els plantejaments renovadors de la Institución Libre de Enseñanza. Allà va rebre el magisteri de Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro i Ramón Menéndez Pidal. Aquesta estada la va fer allotjada a la residència que dirigia María de Maeztu, en un moment en què Serrallonga pensava dedicar-se a lʼerudició dels estudis acadèmics. En retornar de Madrid, es va incorporar a lʼInstitut Escola de Sarrià, on va prestar els seus serveis fins al 25 de gener de 1939.

Després de lʼentrada de les tropes de Franco a Barcelona, i sense possibilitat de continuar la tasca educativa que duia a terme, va fundar lʼescola Isabel de Villena. Per bé que Carme Serrallonga és reconeguda com a pedagoga, també es va dedicar a la traducció dʼobres literàries i teatrals, atès que tenia una extensa formació en llengües clàssiques i modernes. Així mateix, va participar en les activitats de lʼEscola dʼArt Dramàtic que van impulsar Ricard Salvat i Maria Aurèlia Capmany.

A través de lʼeducació i del cultiu de les lletres, Carme Serrallonga va contribuir a mantenir viva la flama de la cultura catalana, en una etapa ben fosca, tot defensant els principis educatius de lʼInstitut Escola, que sʼhavia proposat renovar lʼensenyament secundari. Un moviment renovador que volia evitar caure en els vicis del batxillerat tradicional, dividit en assignatures sense connexió que calia superar mitjançant exàmens memorístics. En definitiva, Carme Serrallonga va ser una dona de compromís que, des del seu feminisme, va lluitar per la preservació i modernització de la cultura del país.