La Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona creen una càtedra per millorar la comunicació de lʼAdministració

La UB i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a l’Administració pública.
La UB i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a l’Administració pública.
Institutional
(14/07/2022)

La Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a lʼAdministració pública, en un acte que ha tingut lloc a la sala de juntes de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. Els objectius principals dʼaquesta nova càtedra són lʼanàlisi de la qualitat de la comunicació administrativa de la DIBA, en concret de lʼàmbit de la gestió tributària, i la millora dels processos comunicatius.

La UB i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a l’Administració pública.
La UB i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a l’Administració pública.
Institutional
14/07/2022

La Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona (DIBA) han presentat avui la Càtedra UB DIBA de Comunicació Clara aplicada a lʼAdministració pública, en un acte que ha tingut lloc a la sala de juntes de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona. Els objectius principals dʼaquesta nova càtedra són lʼanàlisi de la qualitat de la comunicació administrativa de la DIBA, en concret de lʼàmbit de la gestió tributària, i la millora dels processos comunicatius.

En el marc de la càtedra, sʼorganitzaran activitats de formació, recerca, i divulgació i transferència de coneixement, perquè la comunicació de lʼAdministració sigui més directa, fluida i amable, i perquè la ciutadania conegui i comprengui millor el llenguatge administratiu. Dʼaquesta manera, la Càtedra ajudarà a garantir el principi de seguretat jurídica i a pal·liar els efectes de la bretxa digital, afavorirà la participació de la ciutadania en la construcció de lʼespai públic, i de passada millorarà la imatge de lʼAdministració.

Durant el primer any, la Càtedra analitzarà la qualitat comunicativa dels documents de la Diputació de Barcelona per identificar les febleses i les fortaleses de la comunicació adreçada a la ciutadania. El segon any, una de les accions principals serà la creació dʼun thinking lab que aporti solucions a la comunicació de la Diputació en lʼàmbit de la gestió tributària. Finalment, el tercer any es recopilarà i publicarà tot el coneixement generat, i sʼestabliran aliances amb altres administracions públiques.

La directora de la Càtedra i catedràtica del Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la UB, Estrella Montolío, ha destacat la necessitat de simplificar la comunicació entre lʼAdministració i la ciutadania, per a la qual cosa era necessari «el compromís institucional, lʼanàlisi de la producció de comunicacions i la renovació de la cultura comunicativa, per tal de posar lʼusuari al centre dʼaquest procés». «El nostre grup de recerca és multidisciplinari i, aquest, un projecte cremallera que vol acostar, cosir, organitzacions que fins ara han funcionat de manera diferenciada», explica Montolío.

Per la seva banda, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha destacat la qualitat de lʼequip que constitueix aquesta càtedra, que, a més, «implica un compromís profund, una manera dʼentendre lʼAdministració amb la qual ens identifiquem». «Aquest projecte no és només important per als administrats —ha afegit—, sinó que modifica estructuralment la direcció de les coses: no és lʼadministrat el que ha dʼestar obligat a entendre, sinó lʼAdministració la que sʼha de fer entendre». «Facilitar ha de ser el nord de lʼAdministració dels recursos», ha subratllat el rector.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha agraït a la UB «la sensibilitat que ha demostrat amb la creació dʼaquesta càtedra». «Cal preparar les generacions actuals en aquesta sensibilitat i que el llenguatge de lʼAdministració sigui més clar i accessible per a tothom. Sumar experiències del que fem i del que podem canviar i arribar a fer és molt positiu», ha afegit.

A lʼacte de presentació de la Càtedra hi han assistit també la vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona, Mercè Segarra, i Daniel Fernández, director dels Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona.

La importància de la comunicació clara

Comunicar de manera clara consisteix a transmetre de forma fàcil, directa i transparent informació rellevant, sigui quin sigui el canal o mitjà. Per implementar la comunicació clara a lʼAdministració, cal que es creïn equips interdisciplinaris de lingüistes, experts en ciències conductuals, juristes, dissenyadors gràfics i experts en usabilitat i en transformació digital que treballin en dinàmiques de cocreació amb els professionals de lʼAdministració.

Estrella Montolío lidera el Grup de Recerca dʼEstudis del Discurs Acadèmic i Professional de la UB, format per un grup de lingüistes experts en anàlisi i optimització dʼaquest tipus de discursos. Lʼequip té una àmplia trajectòria en recerca, transferència i docència, reconeguda internacionalment. El grup ha col·laborat amb el Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia General, lʼAjuntament de Barcelona i lʼAjuntament de Madrid, entre dʼaltres.