La bellesa de les plantes des de la botànica

El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi d’aquesta ciència, així com una bibliografia específica.
El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi d’aquesta ciència, així com una bibliografia específica.
Culture
(06/04/2022)

Edicions de la Universitat de Barcelona ha publicat Manual pràctic de botànica, una guia de Jaume Llistosella i Mercè Bernal per aprendre a reconèixer la morfologia de les plantes vasculars, també anomenades cormòfits. 

A lʼabast de qualsevol amant de la botànica, lʼobra inclou una part descriptiva que es complementa amb més de set-centes imatges (obtingudes de 360 espècies diferents) dels diferents atributs de les plantes, que apareixen amb una gran qualitat visual, ja sigui de conjunt o de detall. El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi dʼaquesta ciència, així com una bibliografia específica. És una obra imprescindible tant per a estudiants universitaris com per a aficionats a la botànica.

El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi d’aquesta ciència, així com una bibliografia específica.
El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi d’aquesta ciència, així com una bibliografia específica.
Culture
06/04/2022

Edicions de la Universitat de Barcelona ha publicat Manual pràctic de botànica, una guia de Jaume Llistosella i Mercè Bernal per aprendre a reconèixer la morfologia de les plantes vasculars, també anomenades cormòfits. 

A lʼabast de qualsevol amant de la botànica, lʼobra inclou una part descriptiva que es complementa amb més de set-centes imatges (obtingudes de 360 espècies diferents) dels diferents atributs de les plantes, que apareixen amb una gran qualitat visual, ja sigui de conjunt o de detall. El volum està escrit amb un llenguatge planer i recull un glossari de termes botànics per acostar al lector el vocabulari propi dʼaquesta ciència, així com una bibliografia específica. És una obra imprescindible tant per a estudiants universitaris com per a aficionats a la botànica.

Lʼarrel, la tija, la fulla i, evidentment, la flor i el fruit, són elements que ens permeten distingir les varietats de plantes. Per això, els autors dʼaquesta guia parlen de la diversitat formal de cada element del corm, de les característiques morfològiques del calze i de la corol·la i de les estructures reproductores dels diversos grups de plantes vasculars. Totes les explicacions sʼil·lustren amb imatges obtingudes mitjançant una tècnica de reproducció basada en lʼescàner, que reprodueix amb precisió lʼaspecte real i els detalls de cada planta.

Aquest manual sʼafegeix a la línia dʼaltres títols de botànica de Jaume Llistosella i Antoni Sànchez-Cuxart, publicats amb gran profusió dʼimatges per Edicions UB: Lʼherbari: arbres, arbusts i lianes (2004); Lʼherbari: mates, herbes i falgueres (2a edició, 2019); Guia il·lustrada per a conèixer els arbres (4a edició, 2018), guardonada amb el Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació (2016), i Guia il·lustrada per a conèixer els arbusts i les lianes (2020), tots disponibles també en castellà.

Jaume Llistosella és doctor en Ciències Biològiques i professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. És membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) de la UB i responsable del mòdul de fongs del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (Generalitat de Catalunya i UB). El 1999 va rebre el Premi Pius Font i Quer de Botànica, de lʼInstitut dʼEstudis Catalans, pels seus estudis sobre les russulals de Catalunya i de les illes Balears. 

Mercè Bernal és doctora en Ciències Biològiques i professora de Botànica del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. El seu camp de recerca és la sistemàtica de les plantes vasculars, tema sobre el qual ha publicat articles en revistes especialitzades. També ha col·laborat en el projecte Flora Ibérica (Reial Jardí Botànic de Madrid, CSIC) com a coautora de les monografies sobre diversos gèneres dʼangiospermes. Actualment, coordina a la UB el programa de biologia de la Universitat de lʼExperiència.