Filologia i Comunicació bateja el Laboratori de Fonètica amb el nom del seu fundador

 
 
Institutional
(03/06/2022)

Des del 23 de maig el Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB ha passat a anomenar-se Laboratori de Fonètica Eugenio Martínez Celdrán, nom de qui va ser el primer director de la instal·lació. Eugenio Martínez Celdrán, actualment catedràtic emèrit, va ser lʼimpulsor i el director del Laboratori de Fonètica durant més de quaranta anys, concretament des del 1978 fins al 2020. 

El canvi de nom es va fer efectiu amb un acte en què es va descobrir una placa amb la nova denominació de lʼespai. Hi van intervenir el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Javier Velaza; lʼactual directora de la instal·lació, la professora Lourdes Romera, i lʼexdirector, Eugenio Martínez Celdrán. També hi va ser present una bona part del professorat vinculat històricament amb la tasca duta a terme pel Laboratori.

Fundat el 1978, és el laboratori universitari de fonètica més antic de lʼEstat i un referent en lʼàmbit acadèmic europeu. Sʼhi duu a terme una tasca docent, investigadora i de transferència del coneixement. Entre altres projectes, destaca la publicació anual de la revista Estudios de Fonética Experimental, fundada el 1984 pel professor Martínez Celdrán, que la va convertir en una publicació de referència internacional en la matèria.

 
 
Institutional
03/06/2022

Des del 23 de maig el Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB ha passat a anomenar-se Laboratori de Fonètica Eugenio Martínez Celdrán, nom de qui va ser el primer director de la instal·lació. Eugenio Martínez Celdrán, actualment catedràtic emèrit, va ser lʼimpulsor i el director del Laboratori de Fonètica durant més de quaranta anys, concretament des del 1978 fins al 2020. 

El canvi de nom es va fer efectiu amb un acte en què es va descobrir una placa amb la nova denominació de lʼespai. Hi van intervenir el degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Javier Velaza; lʼactual directora de la instal·lació, la professora Lourdes Romera, i lʼexdirector, Eugenio Martínez Celdrán. També hi va ser present una bona part del professorat vinculat històricament amb la tasca duta a terme pel Laboratori.

Fundat el 1978, és el laboratori universitari de fonètica més antic de lʼEstat i un referent en lʼàmbit acadèmic europeu. Sʼhi duu a terme una tasca docent, investigadora i de transferència del coneixement. Entre altres projectes, destaca la publicació anual de la revista Estudios de Fonética Experimental, fundada el 1984 pel professor Martínez Celdrán, que la va convertir en una publicació de referència internacional en la matèria.

Eugenio Martínez Celdrán (Caravaca de la Cruz, Múrcia, 1947), és catedràtic emèrit de Lingüística General a la Universitat de Barcelona. Va començar la seva recerca en el camp de la morfologia del castellà i després va especialitzar-se en fonètica i fonologia de la mateixa llengua. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades (RSEL, EFE, JIPA, Verba, LEA, RFE, etc.) i ha estat investigador principal de projectes de recerca relacionats amb la fonètica. És autor, a més, de diversos llibres, entre els quals cal destacar Fonética (1984, 4a ed. 1994), Fonología general y española (1989), Fonética experimental (1991), El sonido en la comunicación humana (1996, 2a ed. 2003) i Análisis espectrográfico de los sonidos del habla (1998, 2a ed. 2007). En aquests darrers anys, ha col·laborat també amb capítols en llibres coordinats per altres autors, com Manuel Alvar, Pilar Prieto, Esther Herrera i Pedro Martín Butragueño, Michel Contini o Josefa Dorta.