El grau en Enginyeria Biomèdica de la UB rep el segell de qualitat EUR-ACE

 
 
Academic
(11/01/2023)

El grau en Enginyeria Biomèdica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona ha rebut el segell de qualitat internacional EUR-ACE. Sʼha convertit, dʼaquesta manera, en lʼúnic grau en Enginyeria Biomèdica de Catalunya que disposa dʼaquest reconeixement i de lʼacreditació de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), a més amb qualificació dʼexcel·lent.

El grau en Enginyeria Biomèdica aplica els conceptes i mètodes de lʼenginyeria per tal de resoldre problemes dels àmbits de la biologia i la medicina. Per això sʼha pogut sotmetre al sistema dʼacreditació EUR-ACE, que proporciona un conjunt dʼestàndards que permeten identificar els estudis en enginyeria dʼalta qualitat a Europa. 

Val a dir que les classes dʼaquest grau sʼimparteixen a les facultats de Física i de Medicina i Ciències de la Salut i que, amb la finalitat de promoure la mobilitat internacional dels estudiants, la docència sʼimparteix progressivament en anglès a partir del primer curs. Promoure lʼobtenció de segells de qualitat internacionals de les titulacions impartides a la UB forma part dʼuna de les accions polítiques del Vicerectorat de Política Acadèmica i de Qualitat.

 
 
Academic
11/01/2023

El grau en Enginyeria Biomèdica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona ha rebut el segell de qualitat internacional EUR-ACE. Sʼha convertit, dʼaquesta manera, en lʼúnic grau en Enginyeria Biomèdica de Catalunya que disposa dʼaquest reconeixement i de lʼacreditació de lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), a més amb qualificació dʼexcel·lent.

El grau en Enginyeria Biomèdica aplica els conceptes i mètodes de lʼenginyeria per tal de resoldre problemes dels àmbits de la biologia i la medicina. Per això sʼha pogut sotmetre al sistema dʼacreditació EUR-ACE, que proporciona un conjunt dʼestàndards que permeten identificar els estudis en enginyeria dʼalta qualitat a Europa. 

Val a dir que les classes dʼaquest grau sʼimparteixen a les facultats de Física i de Medicina i Ciències de la Salut i que, amb la finalitat de promoure la mobilitat internacional dels estudiants, la docència sʼimparteix progressivament en anglès a partir del primer curs. Promoure lʼobtenció de segells de qualitat internacionals de les titulacions impartides a la UB forma part dʼuna de les accions polítiques del Vicerectorat de Política Acadèmica i de Qualitat.