El Consell de Govern aprova el pressupost de la UB per al 2022

Logo UB
Logo UB
Institutional
(16/12/2021)

El Consell de Govern, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui, amb 24 vots a favor, cinc abstencions i cap vot en contra, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2022, que puja fins a 443, 65 milions dʼeuros, un 4,4 % més respecte al del 2021. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. El Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el 20 de desembre vinent.

Els comptes de la UB inclouen els increments en el finançament provinent de la Generalitat de Catalunya. Aquest increment resulta encara insuficient per poder cobrir les despeses derivades del capítol 1 (personal) de la Universitat de Barcelona. 

Logo UB
Logo UB
Institutional
16/12/2021

El Consell de Govern, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui, amb 24 vots a favor, cinc abstencions i cap vot en contra, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2022, que puja fins a 443, 65 milions dʼeuros, un 4,4 % més respecte al del 2021. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. El Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el 20 de desembre vinent.

Els comptes de la UB inclouen els increments en el finançament provinent de la Generalitat de Catalunya. Aquest increment resulta encara insuficient per poder cobrir les despeses derivades del capítol 1 (personal) de la Universitat de Barcelona. 

Ingressos

Els ingressos finalistes també sʼincrementen un 15 % i passen de 52 milions dʼeuros a 60,5. Això és degut, sobretot, als resultats obtinguts en la convocatòria de Requalificació del sistema universitari del Ministeri dʼUniversitats (6,7 milions dʼeuros) i en la del pla UniDigital (3 milions dʼeuros). 

Pel que fa a ingressos del capítol de recerca, aquests sʼincrementen 2,7 milions dʼeuros, i arriben als 6,1 milions dʼeuros. En aquest cas, lʼaugment és degut a lʼincrement de projectes de recerca i al canvi de model de lʼencàrrec de gestió de la Fundació Bosch i Gimpera.  

Despeses

Pel que fa a lʼapartat de despeses, la UB augmenta respecte al 2021 el capítol de personal fins als 283,3 milions dʼeuros, un 2,4 % més que lʼany passat. També sʼincrementa la partida dʼinversions, que passa a 17,8 milions dʼeuros, un 12,3 % més que lʼany anterior, i les despeses amb finançament finalista, que augmenten 7,9 milions dʼeuros.

Valoracions del rector Joan Guàrdia

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha destacat que aquests són els primers pressupostos «fets íntegrament per lʼactual equip rectoral». Guàrdia ha volgut reconèixer lʼaposta per la recerca del Govern de la Generalitat de Catalunya, però ha reclamat de cara al 2022 «la negociació del capítol de personal i de lʼincrement dʼefectius», així com «un nou model de finançament per al sistema universitari i de recerca català». Finalment, el rector ha remarcat lʼincrement «important» de les partides finalistes de recerca i la disminució del 30 % de les taxes universitàries, «una demanda satisfeta i que no ha afectat els comptes de la Universitat».

El rector ha agraït molt especialment a la gerenta i lʼequip de Gerència la gran feina feta en lʼelaboració dels pressupostos. També ha agraït a la directora general del Grup UB i als seus integrants el desenvolupament dels punts aprovats amb relació a la Fundació Bosch i Gimpera.

Aprovació de lʼoferta pública de PAS

Un altre punt dʼinterès del Consell de Govern ha estat lʼaprovació de lʼoferta pública del personal dʼadministració i serveis de 78 places.