El Claustre aprova lʼinforme anual del rector

La secretària general, Marina Solé, i el rector Joan Guàrdia durant el Claustre.
La secretària general, Marina Solé, i el rector Joan Guàrdia durant el Claustre.
Institutional
(14/12/2021)

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió ordinària avui dimarts, 14 de desembre, ha aprovat lʼinforme anual del rector corresponent a lʼany 2021 per 82 vots a favor, 1 en contra i 21 en blanc.

La secretària general, Marina Solé, i el rector Joan Guàrdia durant el Claustre.
La secretària general, Marina Solé, i el rector Joan Guàrdia durant el Claustre.
Institutional
14/12/2021

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió ordinària avui dimarts, 14 de desembre, ha aprovat lʼinforme anual del rector corresponent a lʼany 2021 per 82 vots a favor, 1 en contra i 21 en blanc.

En la presentació del seu informe, el rector ha destacat algunes de les mesures dutes a terme durant el primer any de mandat. Ha començat explicant que «sʼha recuperat el concepte de Grup UB» i ha fet referència al reordenament dels patronats de totes les fundacions i a lʼinici dʼactivitats de la Clínica Psicològica de la UB. Ha subratllat que es treballa en «el pla de reposicionament de la marca UB». Entre les qüestions sobre governança interna, ha emfasitzat la tasca en la dimensió ètica i lʼaprovació del codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs de la Universitat.

Joan Guàrdia ha començat el capítol de lʼinforme dedicat a les persones celebrant lʼacord per a la distribució dels fons addicionals de les lleis de pressupostos de 2019 i 2020, així com la taxa addicional dʼoferta pública dʼocupació per al 2021 i lʼaflorament de places estructurals a lʼRLT. En lʼàmbit del PDI, ha destacat que sʼha dut a terme la planificació de la política envers aquest col·lectiu per als pròxims quatre anys. Concretament, ha remarcat lʼaprovació del Pla de millora per al professorat associat. Sobre el col·lectiu de lʼalumnat, ha posat en relleu el treball en lʼactualització del reglament de les organitzacions dʼestudiants i ha destacat «un projecte estrella»: la digitalització dels serveis a lʼalumnat i la seva relació amb la Universitat.

Projecte UniDigital

Entre les mesures de lʼàmbit de la recerca, Joan Guàrdia ha qualificat dʼèxit la convocatòria de places postdoc a la UB i també ha destacat el paper dels ajuts prova de concepte i els seus resultats. Com a acció de futur en el marc del Grup UB, sʼha referit a una nova normativa de propietat intel·lectual i industrial: «Ens ha de fer més forts i potents», ha afirmat. Pel que fa a lʼàrea acadèmica, el rector ha recordat el procés de reflexió sobre el model acadèmic i docent de la UB que sʼha iniciat enguany i ha destacat la gran rellevància de la participació de la Universitat de Barcelona en la convocatòria UniDigital del Ministeri dʼUniversitats. Es tracta dʼun projecte que suposa un finançament important per a la digitalització de la institució, també en la docència.Segons el rector, la participació a UniDigital permetrà una «modificació enorme» de la docència.

Joan Guàrdia ha destacat igualment la tasca que sʼha fet en relació amb la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la lluita «contra la xacra» de la violència masclista. Ha defensat també un projecte concret: treballar per a la creació dʼescoles bressol i sales de cura i lactància en els diferents campus per facilitar la conciliació. La tasca per potenciar les revistes científiques de la Universitat amb lʼobjectiu de donar més pes a la producció de la recerca de la UB i incorporar-hi el català ha estat una altra fita remarcada pel rector. En lʼàmbit de la política lingüística, ha assenyalat el treball en el Pla dʼacollida lingüística.

Dʼaltra banda, ha destacat la represa de les activitats culturals a la Universitat i la renovació del Museu Virtual de la UB. El treball en la carta Erasmus i la universitat europea CHARM-EU ha centrat lʼapartat de lʼinforme dedicat a la internacionalització, així com el Pla refugi per a persones refugiades i provinents de zones de conflicte.

Per acabar amb el balanç de la tasca realitzada, el rector ha destacat lʼaugment de pressupost de la Conselleria de Recerca i Universitats i les conseqüències per a la UB pel que fa a finançament dʼinfraestructures i de contractació; la signatura per impulsar el Campus de les Arts a Can Ricart i el projecte del NeuroHub al Campus Mundet, que esdevindrà una instal·lació emblemàtica en recerca dedicada a temes de neurociència i intel·ligència artificial.

De cara al futur immediat, Joan Guàrdia ha assegurat que el curs 2021-2022 serà «extraordinàriament important». A més dels aspectes ja exposats anteriorment, el rector ha apuntat, entre altres qüestions, que es treballarà per a una nova versió del Pla de dedicació acadèmica, per a lʼaplicació del nou decret sobre organització dels ensenyaments de manera que sʼeixampli i es faci més transversal la idea de qualitat, i per incorporar aspectes de la Lliga Europea dʼUniversitats de Recerca (LERU) a tota lʼactivitat universitària.

Durant el Claustre, també sʼha aprovat la modificació del Reglament general dʼeleccions de la Universitat de Barcelona, tret de la part referent al calendari electoral, que sʼha ajornat per poder-la treballar més detalladament amb els representants dels estudiants i que es presentarà a aprovació del Consell de Govern. Dʼaltra banda, sʼha presentat lʼinforme anual de la Sindicatura de Greuges, que recull la tipologia dʼassumptes que treballa aquesta institució i lʼestat dels casos que està gestionant en lʼactualitat. La vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig, ha fet igualment una intervenció davant el Claustre en la qual ha explicat els punts més rellevants de lʼinforme anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible.