El catedràtic de la UB Domènec Espriu, director de lʼAgència Estatal de Recerca

Domènec Espriu.
Domènec Espriu.
Research
(16/12/2021)

Domènec Espriu, catedràtic de Física Teòrica de la UB i membre de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), ha estat nomenat director de lʼAgència Estatal de Recerca pel Consell de Govern després dʼuna convocatòria de selecció oberta.

 

Domènec Espriu.
Domènec Espriu.
Research
16/12/2021

Domènec Espriu, catedràtic de Física Teòrica de la UB i membre de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), ha estat nomenat director de lʼAgència Estatal de Recerca pel Consell de Govern després dʼuna convocatòria de selecció oberta.

 

LʼAgència Estatal de Recerca (AEI) gestiona la majoria de les convocatòries de beques dʼR+D i és lʼentitat encarregada de promoure lʼexcel·lència en la investigació espanyola des dels seus inicis el 2015. Els seus objectius principals són promoure la recerca cientificotècnica en tots els àmbits del coneixement, fer el seguiment de les accions finançades i del seu impacte, i assessorar en el pla estratègic dʼR+D. LʼAgència té un pressupost de 825,7 milions dʼeuros per al 2021 i de 1.358 milions dʼeuros en el pressupost provisional del 2022, la xifra més alta de la seva història.

Entre altres funcions, correspon al director de lʼAEI la direcció i gestió ordinària de lʼentitat i la preparació dels pressupostos i els objectius estratègics i operatius. Espriu també serà responsable de les relacions amb les organitzacions internacionals de finançament de la ciència i la recerca, de les col·laboracions amb els centres de recerca públics i privats, i de proporcionar recomanacions i accions estratègiques que augmentin la capacitat de lʼAgència de complir els seus objectius.

 

Domènec Espriu

El nou director té una llarga i destacada trajectòria acadèmica i de recerca. Ha fet importants contribucions científiques en el camp de la física teòrica i en la fenomenologia de la física de partícules. Part de la seva carrera sʼha desenvolupat en universitats i institucions de recerca reconegudes, com ara la Universitat dʼOxford, la Universitat Harvard i el CERN, entre dʼaltres. El 1988 es va incorporar a la Universitat de Barcelona i el 1997 es va convertir en catedràtic.

Espriu ha dut a terme tasques de gestió i direcció institucional com a director de lʼInstitut de Ciències del Cosmos entre el 2006 i el 2009, i també com a vicerector de Recerca de la Universitat de Barcelona entre desembre del 2016 i gener del 2021. Té una àmplia experiència en gestió de la recerca, com a coordinador del Programa nacional de física de partícules del Pla estatal dʼR+D+I i com a avaluador de propostes i activitats de recerca de diferents agències de finançament nacionals i internacionals. També ha tingut responsabilitats en comissions científiques, comitès executius i consells dʼadministració de diferents iniciatives i institucions. El 2014 va ser elegit professor honoris causa de la Universitat de Sant Petersburg.

 

Tasca investigadora

La recerca més recent dʼEspriu se centra en lʼús de les teories de camp efectiu per descriure fortes interaccions en condicions extremes. També investiga activament sobre els experiments de lʼLHC al CERN i les possibles extensions del model estàndard de les interaccions fonamentals. Espriu també està interessat en lʼestudi de la física de les ones gravitacionals i la seva connexió amb la física fonamental i la cosmologia. Més informació