Creix en un 22 % el nombre de persones matriculades en estudis de màster universitari en les universitats públiques catalanes

News | Institutional | Academic
(02/02/2024)
Avui s’ha presentat a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) la tercera edició de l’Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes, elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Les dues conclusions més destacades són l’augment en nombre de persones matriculades en estudis de màster, que s’ha enfilat un 22 % per la demanda d’especialització que ofereixen aquests programes, i el fet que el 56 % de l’alumnat de màster són dones. L’Informe ha estat presentat pel president de l’ACUP i rector de la UPC, Daniel Crespo; la directora general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, M. Victòria Girona, i la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), María Valdés.
News | Institutional | Academic
02/02/2024
Avui s’ha presentat a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) la tercera edició de l’Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes, elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. Les dues conclusions més destacades són l’augment en nombre de persones matriculades en estudis de màster, que s’ha enfilat un 22 % per la demanda d’especialització que ofereixen aquests programes, i el fet que el 56 % de l’alumnat de màster són dones. L’Informe ha estat presentat pel president de l’ACUP i rector de la UPC, Daniel Crespo; la directora general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, M. Victòria Girona, i la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), María Valdés.
Un altre dels aspectes que destaca l’Informe és que l’oferta total de places de grau respecte a la població té una distribució equitativa en el territori català. La província de Lleida presenta una oferta total de 5,65 places per miler d’habitants; seguida de la província de Barcelona, amb 4,92; la província de Girona, amb 4,70,; la província de Tarragona, amb 4,28, i la UOC, amb 3,08. Mentre que l’oferta total de places de màster respecte a la població és significativament superior a la província de Barcelona. En conjunt, l’oferta total de titulacions universitàries es troba en fase d’estabilització, amb l’excepció dels màsters, que han experimentat el creixement més significatiu.

En els darrers cinc cursos acadèmics també ha pujat de manera sostinguda el nombre de persones matriculades en estudis de grau i màster a les universitats públiques catalanes. En aquest sentit, el nombre d’estudiants de màster ha augmentat en un 22 % i el de grau, en un 9 %, respecte al curs 2017-2018. La matrícula en estudis universitaris oficials a les universitats públiques catalanes i a la Universitat Oberta de Catalunya (no presencial) del curs 2021-2022 supera els 219.000 estudiants, i, en els darrers cinc cursos, la presència de dones matriculades es manté estable al voltant del 55 % en graus i el 56 % en màsters.
En els darrers cinc cursos acadèmics també ha crescut de manera sostinguda el nombre de persones matriculades en estudis de grau i màster a les universitats públiques catalanes.
Pel que fa al finançament de la docència, l’Informe mostra que el finançament de la Generalitat a les universitats públiques catalanes ha recuperat el nivell que tenia abans de la crisi i les consegüents retallades de l’any 2011 i posteriors. En aquest àmbit, l’informe destaca que, a Catalunya, l’esforç de les famílies en el finançament dels estudis universitaris continua sent més alt que al conjunt d’Espanya: a Catalunya, el 22 % dels ingressos procedeixen de la matrícula; al conjunt d’Espanya, el 15 %.

L’Informe també posa de manifest que el sistema universitari públic català és un punt de referència en termes d’excel·lència, tant a escala nacional com internacional. La intensa dedicació de les universitats per desplegar el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries, ha portat la majoria dels programes a superar amb èxit els rigorosos processos d’acreditació de l’AQU Catalunya, d’acord amb els estàndards de qualitat europeus i internacionals. Durant el període 2018-2022 s’han acreditat totes les titulacions de grau, màster i doctorat, el 42 % en progrés d’excel·lència.

Related links