Comunicat de l’equip de govern de la UB

News | Institutional
(12/12/2023)
Davant les accions que reivindiquen una universitat lliure d’agressions masclistes que s’estan duent a terme a diverses facultats de la Universitat de Barcelona, des de l’equip de govern volem expressar que el compromís d’aquest equip amb l’eliminació de qualsevol forma d’agressió, discriminació injusta o abús de poder és ferm i innegociable. Així ho proven, entre d’altres, les accions fetes en el marc del III Pla d’igualtat, començant per l’actualització del Protocol contra l’assetjament i les conductes masclistes i la seva aplicació.
News | Institutional
12/12/2023
Davant les accions que reivindiquen una universitat lliure d’agressions masclistes que s’estan duent a terme a diverses facultats de la Universitat de Barcelona, des de l’equip de govern volem expressar que el compromís d’aquest equip amb l’eliminació de qualsevol forma d’agressió, discriminació injusta o abús de poder és ferm i innegociable. Així ho proven, entre d’altres, les accions fetes en el marc del III Pla d’igualtat, començant per l’actualització del Protocol contra l’assetjament i les conductes masclistes i la seva aplicació.
Aquests avenços fonamentals marquen el camí, en tot cas, perquè tota la comunitat (començant pel Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, la Unitat d’Igualtat, les comissions d’igualtat i tota la resta de col·lectius implicats) continuï millorant els mecanismes que permetin fer de la Universitat de Barcelona una institució veritablement inclusiva i igualitària, segura per a totes les persones que en formem part.

Dins dels mecanismes de denúncia, acompanyament, protecció i sanció que tenim a la institució, és fonamental seguir els procediments establerts com a la millor fórmula per garantir tant el deure ineludible de protecció dels drets de totes les persones implicades —inclosa la presumpció d’innocència, que és un principi democràtic fonamental—, com la deguda legitimitat de les accions i mesures que sigui escaient adoptar davant de qualsevol acció que s’hagi provat contrària amb els principis innegociables d’igualtat i inclusió a la nostra institució.

Qualsevol acció o manifestació de protesta i reivindicació no només té l’empara de la llibertat d’expressió, especialment rellevant en un àmbit de tolerància i reflexió crítica com som les universitats, sinó que esdevé un mecanisme de dinamització fonamental per al procés de millora constant que requereix una qüestió tan rellevant com la consecució d’una institució i societat veritablement igualitàries i inclusives.

En el marc d’aquestes expressions de crítica legítima, el respecte per les persones ha de ser una màxima ineludible de la nostra vida comunitària, per la qual cosa esdevé intolerable qualsevol expressió d’atac personal o assenyalament públic que vagi en contra de la dignitat de les persones. Els mateixos principis i valors que impedeixen fer cap pas enrere en els avenços per a la inclusió i la igualtat, fan que les pràctiques que atemptin contra la dignitat de les persones, així com la seguretat de l’alumnat i del conjunt de la comunitat, no siguin compatibles amb una vida universitària saludable i cooperativa.

Qualsevol acció que pugui vulnerar aquests principis fonamentals serà degudament investigada per tal de dirimir les responsabilitats corresponents.