A aprovació, el Consell de Govern públic

 
 
Institutional
(28/02/2022)

El dimecres 2 de març hi ha convocada una sessió ordinària del Consell de Govern de la UB, que sʼiniciarà amb la votació de lʼacord pel qual, per primera vegada i a partir dʼara, aquestes sessions seran públiques. En cas que aquesta mesura sʼaprovi, automàticament la sessió es podrà seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió de dimecres del Consell de Govern està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Inclourà, com sempre, lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Per exemple: lʼoferta pública de PDI de 2022; la composició del Comitè dʼÈtica de la UB i de lʼòrgan gestor de la Bústia ètica i dʼintegritat institucional; lʼafiliació dʼinvestigadors i autors de la UB; els reglaments dʼinstituts i observatoris de recerca i de centres de documentació, i la programació de títols del curs 2023-2024.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; pel secretari general; per la gerenta; per quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; per deu membres elegits pels degans; pels directors de les escoles universitàries; per cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i per tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.

  

 
 
Institutional
28/02/2022

El dimecres 2 de març hi ha convocada una sessió ordinària del Consell de Govern de la UB, que sʼiniciarà amb la votació de lʼacord pel qual, per primera vegada i a partir dʼara, aquestes sessions seran públiques. En cas que aquesta mesura sʼaprovi, automàticament la sessió es podrà seguir en directe des dʼaquest enllaç.

La sessió de dimecres del Consell de Govern està convocada a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Inclourà, com sempre, lʼinforme del rector i diverses qüestions relatives als àmbits dʼactuació de la UB, algunes de les quals se sotmetran a votació perquè, si escau, sʼaprovin. Per exemple: lʼoferta pública de PDI de 2022; la composició del Comitè dʼÈtica de la UB i de lʼòrgan gestor de la Bústia ètica i dʼintegritat institucional; lʼafiliació dʼinvestigadors i autors de la UB; els reglaments dʼinstituts i observatoris de recerca i de centres de documentació, i la programació de títols del curs 2023-2024.

El Consell de Govern és lʼòrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en lʼorganització dels ensenyaments i la docència, en la recerca, en els recursos humans i econòmics, i en lʼelaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; pel secretari general; per la gerenta; per quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; per deu membres elegits pels degans; pels directors de les escoles universitàries; per cinc membres elegits pels directors de departament i pels directors dels instituts universitaris de recerca, i per tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.