Personal Acadèmic

Responsable

Maria Mercedes Adell Folch

 

Dades de contacte

personal.academic@ub.edu

Secció d'Accés: 934 039 898
Secció d'Administració: 934 021 722

​​​​​​​Travessera de les Corts, 131-159
​​​​​​​Pavelló Rosa (recinte de la Maternitat)
​​​​​​​08028 Barcelona

Directori 

 

Funcions

Gestionar els processos d’accés i de provisió de llocs de treball.
Gestionar la contractació, els nomenaments i els expedients personals del personal acadèmic.
Gestionar la vida laboral del personal acadèmic: triennis, jubilacions, compatibilitats, permisos i llicències amb incidència econòmica, etc.
Mantenir actualitzada la relació de plantilles.
Donar suport als processos d’habilitació.
Gestionar econòmicament el personal acadèmic: confecció de la nòmina, Seguretat Social, MUFACE, classes passives, IRPF, etc.
​​​​​​​Elaborar el capítol I del pressupost, i fer-ne el seguiment i els estudis econòmics.