Oficina de Recerca de Química

Responsable

Cristina Egusquiza Bueno


Dades de contacte

or.quimica@ub.edu

Diagonal, 647
08028 Barcelona

Directori 

 

Funcions

Oferir informació general i difondre les convocatòries de recerca.
Assessorar els investigadors per gestionar sol·licituds d'ajuts a la recerca.
Preparar i presentar sol·licituds.
Encarregar-se de la gestió econòmica de projectes i del control i els informes econòmics:
        Sol·licitar l'habilitació de crèdit.
        Fer compres.
        Tramitar factures.
        Encarregar-se de la gestió dels viatges.
        Gestionar la moneda estrangera.
Encarregar-se de les convocatòries de beques finançades per projectes i dels pagaments.
Tramitar la contractació de personal amb càrrec a projectes.
Donar suport a la confecció de memòries d’activitats.
Facilitar la utilització del GREC i detectar noves necessitats.
Donar suport a la Comissió de Recerca del centre.