Formació de PTGAS

Dades de contacte

ub.edu/ofor
formacio@ub.edu

934 021 726

Melcior de Palau, 140
​​​​​​​Campus Sants
​​​​​​​08014 Barcelona

Directori

 

Funcions

Analitzar les necessitats, planificar, implementar i avaluar el Pla de formació del PAS.
Organitzar, implementar i fer el seguiment dels cursos de formació lligats a processos selectius i dels processos formatius lligats a reestructuració administrativa (Pla d’acollida).
Oferir un servei de consultoria i diagnòstic de necessitats formatives per demanda de les administracions de centres, d’unitats i dels serveis concrets.
Gestionar ajuts per a la realització de cursos externs de perfeccionament professional no inclosos en el Pla de formació del PAS adreçats a col·lectius específics.
Gestionar la devolució al PAS de l’import de la matrícula d’un curs de 120 h, d’un idioma de la UE, dut a terme a l’EIM, un cop aprovat el curs.
Acreditar coneixements d’informàtica i català mitjançant proves de nivell.
Oferir recursos d’autoformació a través del web de la unitat.
​​​​​​​Gestionar els ajuts a la mobilitat del PAS a altres institucions arreu, convocades per l’AGAUR.