Estudiants internacionals

Barcelona és el nostre campus principal, però les nostres arrels arriben també a l’àrea metropolitana i més enllà, a altres zones de Catalunya.
Som una universitat eminentment metropolitana amb disset facultats repartides en diferents campus: al centre de la ciutat de Barcelona, la Diagonal i Mundet, així com a les ciutats de Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí i Badalona. La nostra projecció s'estén a altres zones de Catalunya, gràcies a la col·laboració amb quinze hospitals universitaris i altres instal·lacions de recerca i transferència.

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya i combina el fet de ser una universitat innovadora i d'excel·lència en l'àmbit de la docència i de la recerca amb el seu caràcter d'universitat urbana, oberta i cosmopolita.
Rànquing
25a millor universitat del món
de més de quatre-cents anys (THE)
Estudiants internacionals
Més de 10.000 estudiants de 145 nacionalitats
Convenis
2.642 convenis amb universitats d'arreu del món

Cerca la nostra oferta acadèmica
Informa’t sobre l’admissió
Els estudiants amb estudis fets a l'estranger també poden accedir als estudis de grau de la Universitat. L'accés i el procediment estan condicionats per la situació acadèmica de cada estudiant, la qual pot ser:

Per accedir als màsters universitaris oficials, has de tenir un dels títols següents:

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial (traduït).
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas és necessària l'homologació a un títol habilitador espanyol, si escau; una declaració d'equivalència a la titulació i nivell acadèmic universitari oficial, o la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a l'efecte diferent que el de cursar ensenyaments de màster, però un cop superats els estudis, el títol de màster que s'obtingui sí que tindrà plena validesa oficial.
A més, cal consultar a la fitxa específica del màster escollit, i que trobaràs a l'oferta de màsters i postgraus propis, apartat «Objectius i admissió», les condicions específiques per a l'admissió en aquell màster i, si és el cas, contactar amb la direcció del curs per consultar les condicions concretes.
T'expliquem els requisits per accedir al doctorat si has cursat estudis a l'estranger.
Per accedir als màsters i postgraus propis del Grup UB amb una titulació universitària estrangera existeixen diverses possibilitats:
  • Amb un títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de postgrau.
  • Amb un títol aliè a l'EEES, amb l'homologació prèvia a un títol universitari oficial espanyol.
  • Amb un títol aliè a l'EEES, sense homologació.
Més informació sobre les condicions específiques per a l'accés amb títols aliens a l'EEES a màsters i postgraus propis del Grup UB.
 
A més, has de consultar a la fitxa específica del màster escollit, i que trobaràs a l'oferta de màsters i postgraus propis, apartat «Objectius i admissió», les condicions específiques per a l'admissió en el màster i, si és el cas, contactar amb la direcció del curs per consultar les condicions concretes.
També t’interessa
Atenció telefònica i presencial del SAE: de dilluns a dijous de 10:00 a 17:00 i divendres de 10:00 a 14:00.
L'horari pot canviar en els períodes de Nadal, Setmana Santa i estiu.
Atenció:
Del 29 de juliol al 2 d'agost, excepcionalment, l'horari serà de 10 a 14 h.
Del 5 al 23 d'agost el SAE romandrà tancat amb motiu del tancament institucional per vacances d'estiu.
Durant els dies de tancament, l'atenció serà exclusivament per correu electrònic
Per gestionar els tràmits relacionats amb l'activitat acadèmica: contacta amb la secretaria d'estudiants de la teva facultat o del teu centre adscrit .