SocUB
marca ub
Promotors
Universitat de Barcelona
Llengües
català i castellà
Sistemes
Android (v. 4.4 o posterior), iOS (10.0 o posterior) i web
Més informació
Descàrrega:
google play itunes

Ofereix diverses funcions segons el col·lectiu: estudiant, PAS, PDI o visitant. Des de l’aplicació es pot accedir al Carnet de la UB en format digital, al correu o al Campus Virtual, o consultar serveis, notícies d’actualitat, l’expedient acadèmic, l’horari de classes i les nòmines del personal.