Equip rectoral

Maria Concepció Amat Miralles

Concepció Amat Miralles

Vicerectora de Política Docent

Àrea acadèmica i docent

Dades de contacte

Secretaria: Xus López
Edifici Històric. Pati de Ciències, 1r pis. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Xus López
Edifici Històric. Pati de Ciències, 1r pis. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Model docent de la Universitat.
  • Disseny universal per a l'aprenentatge d'instrucció.
  • Planificació dels models de formació dual.
  • Organització docent (equips i activitats docents, GR@D).
  • Plans d'acció tutorial.
  • Innovació i millora de la docència i l'aprenentatge.
  • Foment de la recerca en docència.
  • Formació del professorat, en coordinació amb l'Institut de Desenvolupament Professional.
  • Avaluació de l'activitat docent del professorat (CADUB).