Equip rectoral

Xavier Maria Triadó Ivern

Xavier Triadó Ivern

Vicerector de Política de Digitalització

Àrea de governança

Dades de contacte

Secretaria: Fina Moreno
Edifici Històric. Pati de Ciències, 1r pis. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Fina Moreno
Edifici Històric. Pati de Ciències, 1r pis. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Transformació digital de la Universitat, en coordinació amb la gerenta.
  • Seguiment dels sistemes digitals d'informació propis dels sistemes de qualitat, en coordinació amb el vicerector de Qualitat.
  • Tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Pla estratègic de transformació digital, en coordinació amb la gerenta.
  • Campus Virtual.
  • Tecnologies per a l'accessibilitat.
  • Programari obert.
  • Coordinació amb el CRAI.
  • Coordinació amb l'Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.