Equip rectoral

Dr. Victor Manuel Climent Sanjuan

Victor Climent Sanjuan

Vicerector de Relacions Laborals

Àrea de les persones

Dades de contacte

Secretaria: Guadalupe Palau
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Dades de contacte

Secretaria: Guadalupe Palau
Edifici Històric: Pati de Ciències, 1r pis Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona

Àrees competencials

  • Polítiques generals relatives al personal (en coordinació amb el vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador, i amb la gerenta).
  • Relacions amb les seccions sindicals i participació en les taules de negociació col·lectiva (en coordinació amb el vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador, i amb la gerenta).
  • Presidència de la Comissió delegada del PAS.
  • Desplegament del programa de mesures per a la conciliació laboral-personal.
  • Pla de suport al professorat emèrit.