Requeriments lingüístics dels programes d’intercanvi a les facultats

Per poder participar en programes d'intercanvi amb altres universitats europees cada programa de mobilitat té uns requisits lingüístics determinats. Els convenis bilaterals entre les universitats d'origen i les de destinació especifiquen el nivell de coneixement de llengua (o opció entre dues llengües) recomanats o exigits. 

Consulta quins són els coneixements lingüístics que necessites per venir a estudiar a cada facultat de la UB:

 • Català: B1
 • Espanyol: B1
 • Català / Espanyol: B2
 • Anglès: B2
 • Català / Espanyol: B2
 • Anglès: B2
 • Espanyol: B1
 • Anglès: B1
 • Català / Espanyol: B1 o Anglès: B2
 • Català / Espanyol: B1
 • Anglès: B1
 • Català / Espanyol: B1
 • Anglès: B1
 • Català / Espanyol: B2
 • Anglès (*): B2
  (*) Per als estudiants del Grau en Estudis Anglesos, que és l’única titulació de la Facultat que s'imparteix completament en anglès. 
 • Català / Espanyol (Grau): B1
 • Català / Espanyol (Màster): B2
 • Anglès (Màster): B2
 • Català / Espanyol (Grau): B2
 • Anglès (Grau): B2
 • Català: B1
 • Espanyol: B1
 • Català / Espanyol: B1
 • Anglès (Cursos amb oferta limitada): B1
 • Català / Espanyol (Grau): B1
 • Anglès (Màster): B1
Grau en Enginyeria Biomèdica
 • Català / Espanyol: B1
 • Anglès: B1
Grau en Infermeria
 • Català: A1
 • Espanyol: B1
Grau en Medicina
 • Català: A1
 • Espanyol: B1
Grau en Odontologia
 • Català: A1
 • Espanyol: B1
 • Català: B1
 • Espanyol: B2 (**)
 • Anglès: B1/B2 (**)
(**) El nivell depèn del programa de mobilitat.
 • Català: B1
 • Espanyol: B1
 • Espanyol: B1/B2
 • Espanyol: B1
 • Anglès: B2
 • Espanyol: B2
 • Espanyol: B1
 • Anglès: B1
 • Català: B1
 • Espanyol: B1