Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióJOSE GUTIERREZ MALDONADO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Universitats Participants
 • Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
 • Université Paris Cité
 • Universitat Barcelona
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Itinerari A
 • Itinerari B
 • Itinerari C
 • Itinerari D
 • Itinerari E
 • Itinerari F

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 27
Optatius 43
Pràctiques externes 30
Treball final de màster 20
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari A
Conceptes Bàsics d'Intervenció en Psicopatologia Optativa 1r semestre 8
Conceptes Bàsics d'Intervenció Psicològica Optativa 1r semestre 5
Conceptes Bàsics de Psicologia de la Salut Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Itinerari B
Conceptes Bàsics d'Intervenció en Psicopatologia Optativa 1r semestre 8
Conceptes Bàsics d'Intervenció Psicològica Optativa 1r semestre 5
Conceptes Bàsics de Psicologia de la Salut Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Itinerari C
Conceptes Bàsics d'Intervenció en Psicopatologia Optativa 1r semestre 8
Conceptes Bàsics d'Intervenció Psicològica Optativa 1r semestre 5
Conceptes Bàsics de Psicologia de la Salut Optativa 1r semestre 5
Pràcticum II Obligatòria 2n semestre 15
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Especialitat: Itinerari D
Ciberteràpia en Psicologia Clínica i de la Salut Optativa 2n semestre 3
Ciberteràpia en Rehabilitació Optativa 2n semestre 3
Diferències Individuals, Personalitat i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Neurociència Cognitiva i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Pràcticum I Obligatòria 2n semestre 15
Trastorns del Comportament i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Especialitat: Itinerari E
Ciberteràpia en Psicologia Clínica i de la Salut Optativa 2n semestre 3
Ciberteràpia en Rehabilitació Optativa 2n semestre 3
Diferències Individuals, Personalitat i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Neurociència Cognitiva i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Pràcticum I Obligatòria 2n semestre 15
Trastorns del Comportament i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Especialitat: Itinerari F
Ciberteràpia en Psicologia Clínica i de la Salut Optativa 2n semestre 3
Ciberteràpia en Rehabilitació Optativa 2n semestre 3
Diferències Individuals, Personalitat i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Neurociència Cognitiva i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Pràcticum I Obligatòria 2n semestre 15
Pràcticum II Obligatòria 2n semestre 15
Trastorns del Comportament i Ciberespai Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Adreça electrònica: 
https://www.cyber-t.eu/
secretaria_psico@ub.edu

933 125 009

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.