Objectius i competències

El màster en Estudis de Cinema i Cultures Visuals és un màster de vocació internacional que té com a objectiu fonamental la recerca i la reflexió al voltant de la cultura audiovisual contemporània i de la història i evolució de les imatges en moviment.
L’àmbit d’acció del màster és el cinema en tota la diversitat (ficció, documental, experimental, cinema d’autor, cinema popular, etc.), vist des de diferents perspectives (històrica, estètica i industrial) incloent-hi la visió des de les àrees d’estudis culturals, de gènere o sobre la recepció, tenint en compte les innovacions d’aquest art (realitat virtual, realitat augmentada, cinema 360, cinema XR, etc.) i també l’univers multipantalla canviant en què es troba immersa la societat contemporània: sèries de televisió, videojocs, continguts interactius o creats específicament per a Internet, cinema expandit, videoart, etc.

L’enfocament és transversal i posa un èmfasi especial en la intersecció entre l’audiovisual i els estudis culturals. La titulació, dedicada a la recerca i reflexió sobre el cinema i la cultura audiovisual contemporània, s’imparteix de manera majoritària en anglès, per la qual cosa va adreçada a estudiants tant de l’àmbit nacional com internacional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióEscola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaAnglès i espanyol
Adreça electrònicainfo@escac.es
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 25 de març al 18 de juny de 2021.
Resolució: 28 de juny.

- Segon període (extraordinari, en funció de les places disponibles): del 19 de juny al 23 de juliol de 2021.
Resolució: 15 de setembre.

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 78
Optatius 24
Pràctiques externes
Treball final de màster 18
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Estudis de Cinema i Cultures Visuals
Assaig Audiovisual Optativa 6
Cinema d'Animació Optativa 6
Cinema i Avantguarda Optativa 6
Cinema i Fotografia: La Imatge Fotogràfica en l'Era Digital Optativa 6
Comunicació i Estudis Culturals Obligatòria 6
Comunicació i Gènere Obligatòria 6
Creació a Internet Obligatòria 6
Estudis sobre la Televisió Contemporània Obligatòria 6
Estudis sobre les Estrelles Cinematogràfiques Optativa 6
Gèneres del Cinema Contemporani Optativa 6
Imaginaris del Videojoc Obligatòria 6
Introducció a les Cultures de Pantalla I Obligatòria 6
Introducció a les Cultures de Pantalla II Obligatòria 6
Introducció a les Narracions i Experiències Immersives Optativa 6
Introducció als Estudis Fílmics I Obligatòria 6
Introducció als Estudis Fílmics II Obligatòria 6
Metodologies de Recerca del Cinema i l'Audiovisual I Obligatòria 6
Metodologies de Recerca del Cinema i l'Audiovisual II Obligatòria 6
Tendències del Cinema Contemporani Obligatòria 6
Tendències del Documental Contemporani Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 18
Universos Sònics Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Plaça de la Farinera, 9
08222 Terrassa (Barcelona)
+34 937 361 555
info@escac.es

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.