Objectius i competències

El màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals se centra en la biologia molecular, la bioinformàtica i la genètica per proporcionar un coneixement integral del funcionament de les plantes i les seves aplicacions. El màster proveeix coneixements i habilitats especialitzades per tal de dur a terme recerca científica i treballs en el sector de la biologia vegetal. 
Aquest màster forma professionals qualificats per treballar en els sectors acadèmics i de recerca pertanyents a universitats, centres i instituts de recerca i departaments d'R+D de les indústries biotecnològiques o de millora vegetal. 

El màster també dona els coneixements i la titulació necessària per tal d’accedir a estudis de doctorat en l'àrea de Biologia Vegetal i Biotecnologia. 

Les opcions professionals inclouen la investigació en biologia molecular vegetal, la millora de conreus o producció biotecnològica de compostos actius en plantes, amb aplicacions en els camps de la salut, l'agricultura, les energies renovables i la indústria de materials.
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
  • Interdisciplinari
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
CoordinacióMARC VALLS MATHEU
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 12
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
Biologia Computacional i Anàlisi de Dades Obligatòria 6
Biologia de Sistemes de les Plantes Optativa 6
Biologia Molecular de les Plantes Optativa 6
Biotecnologia Agrària Obligatòria 6
Creixement i Desenvolupament Vegetal Optativa 6
Fisiologia i Metabolisme Vegetals Optativa 6
Genòmica Vegetal Obligatòria 6
Interaccions Planta-Ambient Obligatòria 6
Pràctiques Externes Obligatòria 12
Treball Final de Màster Obligatòria 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaría: 934 021 086
Punto de información: 934 021 431
Coordinador: MARC VALLS MATHEU

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.