Objectius i competències

El màster en Ciència i Tecnologia Quàntiques permet adquirir coneixements avançats per desenvolupar recerca d’avantguarda tant teòrica com experimental en simulació quàntica, computació quàntica, sensors quàntics, comunicacions quàntiques, i també en aspectes purament formals. Diverses universitats, centres de recerca i empreses participen activament en la docència del màster.
El màster sorgeix en paral·lel a l’establiment de la comunitat emergent en tecnologies quàntiques QuantumCat. El màster en Ciència i Tecnologies Quàntiques proporciona un coneixement avançat per desenvolupar tant recerca teòrica com experimental d’avantguarda en els camps de la teledetecció i comunicació, la computació quàntica i la simulació, alineats amb l’European Quantum Flagship.

Els estudiants inscrits al màster tenen l’oportunitat de tenir contacte de primera mà amb empreses locals i internacionals que treballen en tecnologies quàntiques a partir de diverses activitats, que inclouen els períodes de pràctiques, els seminaris temàtics i un simposi anual.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Física i astronomia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióBRUNO JULIA DIAZ
Adreça electrònicamaster.quantum.bcn@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Els objectius fonamentals del màster són d'una banda proporcionar una educació sòlida en física teòrica i teoria de la informació quàntica i oferir una varietat d'assignatures optatives per conformar un pla d'estudi amb visió de futur orientat a el desenvolupament de la ciència i la tecnologia quàntiques. D'aquesta manera, es busca complementar el coneixement teòric amb els mètodes i eines experimentals essencials per enfortir curses d'orientació experimental. Així mateix el màster contribuirà decisivament a construir un entorn acadèmic sòlid que permeti als estudiants seguir carreres d'investigació reeixides. Finalment es busca aprofitar el robust entorn de grups de recerca i empreses amb fort interès en la Ciència i Tecnologies Quàntiques en l'àrea de Barcelona.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Ciència i Tecnologies Quàntiques està dirigit a graduats en Física, Enginyeria Física o titulacions equivalents que vulguin continuar estudis d'especialització en ciència i tecnologies quàntiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 21
Optatius 15
Pràctiques externes
Treball final de màster 24
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology
Aprenentatge Automàtic per a Sistemes Clàssics i Quàntics Optativa 1r semestre 3
Computació Quàntica Optativa 1r semestre 3
Comunicacions i Criptografia Quàntiques Optativa 1r semestre 3
Confinament i Refredament d'Àtoms Neutres i Condensats de Bose-Einstein Optativa 1r semestre 3
Detecció Quàntica Optativa 1r semestre 3
Electrònica per al Laboratori de Tecnologies Quàntiques Optativa 1r semestre 3
Emprenedoria i Innovació Obligatòria 2n semestre 3
Estades de Recerca Optativa 1r semestre
2n semestre
3
Física de la Matèria Condensada Obligatòria 1r semestre 6
Inferència Estadística Quàntica Optativa 1r semestre 3
Interfícies Quàntiques Llum-Matèria: Sistemes i Aplicacions Modernes Optativa 2n semestre 3
Laboratori Avançat de Física Quàntica Optativa 1r semestre 3
Materials Quàntics Optativa 1r semestre 3
Mecànica Quàntica Avançada Obligatòria 1r semestre 6
Mètodes de Montecarlo Optativa 1r semestre 3
Òptica Quàntica Avançada amb Aplicacions Optativa 1r semestre 3
Òptica Quàntica Optativa 1r semestre 3
Pràctiques / Projecte de Recerca Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Pràctiques / Projecte de Recerca Optativa 1r semestre
2n semestre
3
Simuladors Quàntics amb Gasos Quàntics Ultrafreds Optativa 1r semestre 3
Tècniques de Simulació d'Estat Sòlid Optativa 1r semestre 3
Tecnologies Quàntiques amb Dispositius Superconductors Optativa 1r semestre 3
Teoria de la Informació Quàntica Obligatòria 1r semestre 6
Teoria Quàntica de Camps Optativa 1r semestre 3
Teoria Quàntica de la Informació Avançada Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 24
Xarxes Tensorials Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster proporciona un coneixement avançat per desenvolupar tant recerca teòrica com experimental d'avantguarda en els camps de la teledetecció i comunicació, la computació quàntica i la simulació, alineats amb lEuropean Quantum Flagship.

També inclou la presentació de conceptes clau, aspectes formals, així com eines i tècniques pràctiques, i el compromís amb la indústria, fet que permet als estudiants obtenir el coneixement adequat per continuar la recerca en aquests temes. Diverses universitats, centres de recerca i empreses dalta tecnologia participen activament en l'ensenyament del màster, la qual cosa facilita la futura integració dels estudiants tant en els sectors acadèmic com en l'industrial.

Els estudiants inscrits al màster tenen l'oportunitat de tenir contacte de primera mà amb empreses locals i internacionals que treballen en tecnologies quàntiques a partir de diverses activitats, que inclouen els períodes de pràctiques, els seminaris temàtics i un simposi anual.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.