Objectius i competències

El màster en Activitat Física i Salut, organitzat per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC), permet formar professionals especialitzats en la prescripció de l’exercici físic per a la salut i la prevenció de lesions, tant en esportistes com en la població en general.
Aquest màster, de 60 crèdits, consta de dues especialitats, concebudes per formar professionals i investigadors amb coneixements avançats en prescripció de l’exercici físic (PEF) i rehabilitació i readaptació esportiva (RRE). S’adreça a persones amb una titulació universitària en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i àmbits afins (Medicina, Fisioteràpia, Infermeria, Psicologia, etc.), i amb interessos en aquest àmbit científic o professional.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència45 % català - 45 % castellà - 10 % anglès
CoordinacióINEF INEF
Adreça electrònicasuportmasters.inefcbcn@gencat.cat
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Prescripció de l'Exercici Físic (PEF)
 • Rehabilitació i Readaptació Esportiva (RRE)

Objectius i competències

Objectius

Amb la intenció de formar professionals d'alt nivell en el camp de l'activitat física i la salut, amb una orientació professional o científica, es pretén que l'alumnat sigui capaç de:
 • Aplicar els coneixements científics i els recursos metodològics més actuals per dissenyar i dirigir la pràctica d'activitat física orientada a la prevenció i millora de patologies i a la minimització de factors de risc per a la salut mitjançant l'exercici físic, segons les característiques de cada persona.
 • Prevenir el risc de lesions i millorar-ne la recuperació tenint en compte les característiques específiques de cada modalitat esportiva i de l'esportista.
 • Disposar de les bases científiques necessàries per poder cursar un doctorat en l'àmbit de l'activitat física i de la salut.

Competències

 • Programar la prescripció d'exercici físic en persones sanes, amb patologies o amb lesions esportives, dissenyant i aplicant diferents protocols d'exercici físic adequats al perfil de l'esportista.
 • Identificar i utilitzar eines que permetin avaluar de manera objectiva l'estat físic i el grau d'activitat física de l'esportista, controlar i seguir la seva evolució, i saber quines són les estratègies psicològiques adequades en els processos d'intervenció.
 • Integrar i aplicar els fonaments científics que relacionen activitat física i salut mitjançant habilitats informàtiques i de comunicació avançades que permetin revisar, comprendre i interpretar els avenços científics, així com interpretar informes mèdics.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència en l'activitat científica i/o professional incorporant el pensament crític i autocrític i el treball en un equip multidisciplinari.
 • Dissenyar metodologies avançades de recerca en el camp de l'activitat física i la salut.
 • Ser capaç de transferir els coneixements adquirits als problemes de camp que es plantegin.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a qualsevol persona graduada en estudis relacionats amb l'activitat física i la salut i motivada per aprofundir en els processos de disseny i aplicació d'exercicis i/o d'entrenaments per al manteniment o la millora de la salut i la readaptació esportiva.
En tots els casos, es recomana tenir un nivell òptim en el maneig i tractament dels principals paquets d'ofimàtica, un nivell bàsic per als paquets d'estadística, i un nivell d'anglès prou elevat com per llegir i comprendre la documentació científica amb què es treballa. Així mateix, s'han d'haver adquirit coneixements d'anatomia, cinesiologia, fisiologia de l'exercici, biomecànica i teoria de l'entrenament.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Perfil A. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Medicina, Fisioteràpia o Teràpia Ocupacional han de matricular-se i superar un total de 60 crèdits per obtenir el títol de màster.
 • Perfil B. Els alumnes que ja han superat la llicenciatura o el grau de Ciències Biomèdiques, Infermeria, Psicologia o Nutrició Humana i Dietètica han de matricular-se i superar 30 crèdits corresponents al bloc de Complements de Formació abans d'acabar els trenta primers crèdits del màster. Aquests complements els configuren diverses assignatures del grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que es cursa a l'INEFC. Convé assenyalar que les matèries d'anivellament es configuren com a requisit d'accés al màster i conformen la formació bàsica prèvia, necessària i independent a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracteritza el màster.
 • A més dels requisits que estableix la normativa universitària, aquest màster inclou també el requisit d'admissió següent: tenir un nivell mínim d'anglès B1 o equivalent.

Preinscripció

Calendari

Calendari, documentació i matrícula

Documentació

Criteris de selecció

En el cas que les preinscripcions superin el nombre màxim de places disponibles, l'ordre es determina segons els criteris següents:
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster (40 %)
 • Currículum professional i de voluntariat de l'estudiant (20 %): es valoren els anys d'experiència vinculats al condicionament físic, la readaptació esportiva i la salut.
 • Currículum científic en l'àmbit de l'activitat física i la salut (20 %): es valoren les publicacions, les presentacions en congressos i l'assistència a cursos i seminaris.
 • Adequació de l'especialitat escollida a la trajectòria professional (recollida mitjançant el currículum) i a la trajectòria investigadora (assistència i participació en congressos, publicacions, col.laboracions en projectes de recerca, etc.) (20 %).

Obtenen un 5 % més les persones amb alguna minusvalidesa, que s'ha de justificar mitjançant l'acreditació oficial corresponent.

Obtenen un 5 % més els esportistes d'elit a nivell nacional de modalitats esportives vinculades a l'esport a la natura. S'ha de justificar mitjançant l'acreditació oficial corresponent.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster és l'òrgan que selecciona i admet els estudiants, i notifica la resolució als aspirants personalment, via correu electrònic o telefònicament, si escau, quinze dies després que finalitzi el termini de preinscripció.
El termini per sol·licitar la revisió o reclamació de la resolució de l'alumnat admès comprèn els deu dies hàbils posteriors a la notificació de la resolució.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 25
Optatius 20
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Prescripció de l'Exercici Físic (PEF)
Activitat Física en Oncologia, Reumatologia i Sistemes Endocrí i Digestiu Optativa 2.5
Activitat Física i Patologies del Sistema Cardiocirculatori i Respiratori Optativa 2.5
Activitat Física i Sistema Musculoesquelètic Optativa 2.5
Activitat Física, Trastorns Emocionals i Conductes Addictives Obligatòria 2.5
Biomecànica Avançada de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 2.5
Casos Professionals en Prescripció de l'Exercici Físic Optativa 5
Comunicació Científica Optativa 2.5
Condicionament i Control Emocional a l'Activitat Física i l'Esport Optativa 2.5
Desenvolupament de Bones Pràctiques en Educació en Valors, Integració i Atenció a la Diversitat Optativa 2.5
Estadística en Dissenys Experimentals de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 5
Fisiologia Avançada de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 2.5
Fonaments de la Programació Informàtica Optativa 2.5
Mètodes d'Entrenament Específics per a la Salut Optativa 2.5
Metodologia de Recerca en Activitat Física i Esport Obligatòria 5
Neuropsicologia en l'Activitat Física i l'Esport. Trastorns Mentals i Conductes Addictives i Compulsives Optativa 2.5
Noves Perspectives en Exercici Físic i Benestar Psicològic Obligatòria 2.5
Nutrició i Suplements Nutricionals Optativa 2.5
Pràctiques Professionals Optativa 5
Programació en MATLAB Optativa 2.5
Psicobiologia Optativa 2.5
Tècniques de Processament de Dades i Documents Obligatòria 2.5
Tècniques Específiques de Valoració Funcional en Activitat Física, Esport i Salut Optativa 2.5
Tecnologies Avançades en la Mesura de Força, Equilibri i To Muscular Obligatòria 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Especialitat: Rehabilitació i Readaptació Esportiva (RRE)
Activitat Física, Trastorns Emocionals i Conductes Addictives Obligatòria 2.5
Biomarcadors: Adaptació a l'Exercici, Lesió i Fatiga Optativa 2.5
Biomecànica Avançada de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 2.5
Casos professionals en Rehabilitació i Readaptació Esportiva Optativa 5
Comunicació Científica Optativa 2.5
Condicionament i Control Emocional a l'Activitat Física i l'Esport Optativa 2.5
Desenvolupament de Bones Pràctiques en Educació en Valors, Integració i Atenció a la Diversitat Optativa 2.5
Estadística en Dissenys Experimentals de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 5
Factors de Risc i Prevenció de Lesions Esportives Optativa 2.5
Fisiologia Avançada de l'Activitat Física i l'Esport Obligatòria 2.5
Fonaments de la Programació Informàtica Optativa 2.5
Mètodes d'Entrenament Específics per a la Salut Optativa 2.5
Metodologia de Recerca en Activitat Física i Esport Obligatòria 5
Neuropsicologia en l'Activitat Física i l'Esport. Trastorns Mentals i Conductes Addictives i Compulsives Optativa 2.5
Noves Perspectives en Exercici Físic i Benestar Psicològic Obligatòria 2.5
Nutrició i Suplements Nutricionals Optativa 2.5
Pràctiques Professionals Optativa 5
Programació en MATLAB Optativa 2.5
Psicobiologia Optativa 2.5
Reeducació Funcional Esportiva (Lesió) Optativa 2.5
Tècniques de Processament de Dades i Documents Obligatòria 2.5
Tècniques Específiques de Valoració Funcional en Activitat Física, Esport i Salut Optativa 2.5
Tecnologies Avançades en la Mesura de Força, Equilibri i To Muscular Obligatòria 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Activitat Física i Salut
Biomecànica de l'Activitat Física i de l'Esport Optativa 6
Cinesiologia i Tecnologia de l'Exercici Físic Optativa 6
Teoria de l'Entrenament I Optativa 6
Teoria de l'Entrenament II Optativa 6
Teoria de l'Entrenament III Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Promoció de la salut en els diversos àmbits professionals fent ús de les diferents eines multidisciplinàries.
 • Gestió de serveis d'activitat física mitjançant actuacions altament especialitzades adreçades a una persona, un grup o una comunitat, per respondre a les seves necessitats, ja siguin de rehabilitació i/o prevenció.
 • Tasques en clubs esportius.
 • Tasques en empreses d'oci i temps lliure.
 • Tasques en residències geriàtriques.
 • Tasques en centres de rehabilitació.
 • Recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

INEFC Barcelona – Gestió Acadèmica
Adreça postal:
 Av. Estadi, 12-22, 08038 Barcelona
Tel: 661 30 71 83 / 93 425 54 45. Extensió 235
Adreça electrònica: suportmasters.inefcbcn@gencat.cat
Informació de Secretaria d'Estudis: Pol Salanova
 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.