Objectius i competències

El màster interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny - Barcelona és una proposta per al disseny del futur en què s’apliquen  creativitat, innovació i recerca com a eines de coneixement des de la multidisciplinarietat (arquitectura, enginyeria, disseny industrial, belles arts). Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona que en les darreres dècades ha esdevingut un referent internacional. 
El màster interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny - Barcelona aporta noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores pel que fa a nous productes. Les tasques es desenvolupen mitjançant tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treballs col·laboratius i laboratoris de fabricació digital, entre d’altres.

Compta amb professorat expert de centres de referència, com ara l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa i la Facultat Belles Arts de la UB. També s’imparteixen assignatures optatives comunes en què es tracten temes empresarials, de propietat intel·lectual i d’emprenedoria.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióSHEILA GONZALEZ MARDONES
Adreça electrònicasecretaria.etsab@upc.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Barcelona
Complements de formació
Especialitats
 • Direcció d'Art en Disseny
 • Disseny Contemporani / Contemporary Design
 • Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology
 • Enginyeria del Disseny Industrial
 • Recerca en Disseny / Design Research

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es fa a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Direcció d'Art en Disseny
Àmbits i Mètodes de Recerca Teòrica i Crítica en Història de les Ciències Socials sobre Disseny Optativa 5
Aplicacions de l'Àmbit Gràfic Optativa 5
Arquitectura Gràfica i Tipografia Optativa 5
Ciències Socials Aplicades al Disseny Optativa 5
Direcció d'Art en Projectes de Disseny Optativa 5
Disseny d'Informació Optativa 5
Disseny, Projecte i Entorn Obligatòria 5
Disseny, Tecnologia i Innovació Obligatòria 5
Disseny, Teoria i Crítica Obligatòria 5
Estètica i Teoria del Disseny Optativa 5
Fonaments Empresarials per a Dissenyadors Optativa 5
Propietat Industrial i Intel·lectual Optativa 5
Teoria, Història i Historiografia del Disseny Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Especialitat: Disseny Contemporani / Contemporary Design
Ciències Socials Aplicades al Disseny Optativa 5
Creativitat, Invenció i Emoció al Disseny Optativa 5
Cultura del Disseny: Arquitectura i Exposició Optativa 5
Disseny i Materialitat Optativa 5
Disseny Integral: Sistemes i Programes Optativa 5
Disseny, Projecte i Entorn Obligatòria 5
Disseny, Tecnologia i Innovació Obligatòria 5
Disseny, Teoria i Crítica Obligatòria 5
Fonaments Empresarials per a Dissenyadors Optativa 5
Propietat Industrial i Intel·lectual Optativa 5
Realitat i Futur Sostenible: Entorn i Producte Optativa 5
Representació i Nous Formats Optativa 5
Teoria, Història i Historiografia del Disseny Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Especialitat: Disseny, Innovació i Tecnologia / Design, Innovation and Technology
Ciències Socials Aplicades al Disseny Optativa 5
Creativitat en Xarxa i Tecnologia Optativa 5
Disseny de Processos en Sistemes Complexos Optativa 5
Disseny i Anàlisi de Dades Optativa 5
Disseny i Societat Optativa 5
Disseny, Projecte i Entorn Obligatòria 5
Disseny, Tecnologia i Innovació Obligatòria 5
Disseny, Teoria i Crítica Obligatòria 5
Fonaments Empresarials per a Dissenyadors Optativa 5
Mètodes i Processos de Recerca en Disseny, Innovació i Tecnologia Optativa 5
Propietat Industrial i Intel·lectual Optativa 5
Recerca i Innovació en Disseny i Tecnologia Optativa 5
Teoria, Història i Historiografia del Disseny Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Especialitat: Enginyeria del Disseny Industrial
Aplicació Pràctica de Materials en el Procés de Disseny Optativa 5
Ciències Socials Aplicades al Disseny Optativa 5
Disseny, Projecte i Entorn Obligatòria 5
Disseny, Tecnologia i Innovació Obligatòria 5
Disseny, Teoria i Crítica Obligatòria 5
Estudi i Anàlisi Tècnica de Materials Optativa 5
Fonaments Empresarials per a Dissenyadors Optativa 5
Geometria Avançada en el Disseny Optativa 5
Mètodes i Processos de Recerca Aplicats al Disseny Industrial de Productes Optativa 5
Propietat Industrial i Intel·lectual Optativa 5
Prototipatge Optativa 5
Recerca, Desenvolupament i Innovació en el Disseny de Productes Optativa 5
Teoria, Història i Historiografia del Disseny Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Especialitat: Recerca en Disseny / Design Research
Àmbits i Mètodes de Recerca Teòrica i Crítica en Història de les Ciències Socials sobre Disseny Optativa 5
Ciències Socials Aplicades al Disseny Optativa 5
Cultura del Disseny: Arquitectura i Exposició Optativa 5
Disseny, Projecte i Entorn Obligatòria 5
Disseny, Tecnologia i Innovació Obligatòria 5
Disseny, Teoria i Crítica Obligatòria 5
Estètica i Teoria del Disseny Optativa 5
Fonaments Empresarials per a Dissenyadors Optativa 5
Mètodes i Processos de Recerca Aplicats al Disseny Industrial de Productes Optativa 5
Mètodes i Processos de Recerca en Disseny, Innovació i Tecnologia Optativa 5
Propietat Industrial i Intel·lectual Optativa 5
Realitat i Futur Sostenible: Entorn i Producte Optativa 5
Recerca i Innovació en Disseny i Tecnologia Optativa 5
Recerca, Desenvolupament i Innovació en el Disseny de Productes Optativa 5
Teoria, Història i Historiografia del Disseny Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Estudis Avançats en Disseny - Barcelona
Arquitectura Gràfica: Tipografia Optativa 6
Bases per a la Tècnica Optativa 6
Bases per a la Teoria Optativa 6
Bases per al Projecte I Optativa 6
Bases per al Projecte II Optativa 6
Ciència i Tecnologia de Materials Optativa 6
Crítica del Disseny i Introducció a l'Anàlisi de Tendències Optativa 6
Dibuix I Optativa 6
Dibuix II Optativa 6
Elasticitat i Resistència de Materials Optativa 6
Fonaments Empresarials de la Gestió en Disseny Optativa 6
Gestió de Projectes Optativa 6
Història I Optativa 6
Història, Teoria i Crítica del Disseny I Optativa 6
Història, Teoria i Crítica del Disseny II Optativa 6
Mecànica Optativa 6
Metodologia i Orientació de Projectes Optativa 6
Representació Arquitectònica I Optativa 5
Representació Arquitectònica II Optativa 5
Sistemes Elèctrics Optativa 6
Sistemes Electrònics Optativa 6
Sistemes Mecànics Optativa 6
Sostenibilitat i Accessibilitat Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

934 034 060
934 021 100 (Informació UB)
636 346 026 - 933 556 000 (Atenció a l'Estudiant)
sec.ba@ub.edu
secretaria.etsab@upc.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.