Objectius i competències

Els avenços tecnològics i la digitalització de l'entorn sanitari han fet que hagi crescut el volum de dades en els darrers anys, procedents de fonts molt diverses com ara sensors, aparells mèdics, registres clínics i weareables. 

Aquesta allau de dades massives en l’àmbit sanitari requereix professionals capaços d'extreure'n informació que es pugui aplicar a la millora de l'assistència clínica de pacients i usuaris de la salut. La ciència de dades és una de les disciplines que dona resposta a aquesta demanda que, segons alguns, creix més del 50% cada any. Aquest percentatge és superior en el cas dels científics i científiques de dades especialitzats en salut.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • En línia
Crèdits120
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióPETIA IVANOVA RADEVA
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Rovira i Virgili
Universitats Participants
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Lleida
 • Universitat Girona
 • Universitat Vic - Universitat Central de Catalunya
 • Université Grenoble Alpes
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster oficial internacional en Ciència de Dades de Salut (MHEDAS) s'ha dissenyat per cobrir aquesta demanda prevista i té com a objectius principals:

 • Formar professionals de dades especialitzats en la gestió i l'anàlisi de grans volums de dades de salut preparats per aportar solucions d'impacte en la millora de l'assistència sanitària.

 • Proporcionar la formació interdisciplinària i transversal necessàries per identificar i valorar les oportunitats de la ciència de dades aplicades als reptes de la salut.

 • Formar emprenedors i emprenedores en l'àmbit de la salut digital a escala europea capaços de crear les eines necessàries per gestionar, analitzar i extreure informació de dades massives en l'entorn clínic i identificar-ne les oportunitats de negoci.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 67.5
Optatius 28.5
Pràctiques externes 15
Treball final de màster 9
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciència de Dades de Salut
Activitats de Ciutadania i Pacients Obligatòria 3
Anàlisi Avançada de Dades de Salut Obligatòria 6
Anàlisi d'Imatge Mèdica Avançada Optativa 4.5
Anàlisi de Dades de Salut Ambiental Optativa 3
Aprenentatge Automàtic Obligatòria 6
Aprenentatge Profund Obligatòria 6
Biomedicina per a Enginyers Optativa 4.5
Ciències Òmiques i Medicina Translacional Optativa 4.5
Computació Distribuïda i d'Alt Rendiment Obligatòria 6
Diagnòstic Assistit per Ordinador i Presa de Decisions Optativa 4.5
Eines per a la Neuroenginyeria i la Neuroimatge Optativa 3
Epidemiologia Computacional Optativa 4.5
Escola d'Estiu Obligatòria 6
Estadística Biomèdica Obligatòria 6
Ètica, Regulació i Privacitat Obligatòria 4.5
Històries Clíniques Digitals Obligatòria 4.5
Imatge Mèdica Obligatòria 4.5
Integració de Dades de Salut Optativa 3
Internet de les Coses i Intel·ligència Artificial per a la Salut Optativa 3
Laboratori de Negocis Obligatòria 6
Metodologies de Projectes i Recerca Obligatòria 4.5
Mineria de Textos per a la Salut Optativa 3
Pràctiques Obligatòria 15
Predicció del Comportament Dinàmic de les Xarxes Moleculars Optativa 3
Programació Científica Obligatòria 4.5
Proteòmica per a la Recerca en Salut Optativa 3
Reptes Biomèdics i Ciència de Dades Optativa 3
Sensors Biomèdics i Processament de Senyal Optativa 3
Treball Final de Màster Obligatòria 9
Visualització i Comunicació de Dades de Salut Optativa 4.5
Xarxes Complexes Optativa 4.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Emprenedoria en l'àrea de la salut digital
 • Científic o científica de dades en empreses farmacèutiques o del sector bio
 • Gestoria de projectes basats en dades
 • Científic o científica de dades biomèdic en centres/ grups de recerca o en l'àmbit hospitalari
 • Cap d'informàtica mèdica en un hospital
 • Assessoria d'anàlisis de dades en instituts d'investigació sanitària
 • Assessoria d'organismes públics en gestió de salut pública

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.