Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Àmbit de coneixement
 • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaanglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióFRANCESC XAVIER MASSANEDA CLARES
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del màster és oferir una formació especialitzada i de qualitat en les diferents àrees de coneixement de la matemàtica, i les aplicacions que té. El màster es planteja també proporcionar a l'alumnat les eines necessàries per desenvolupar tasques científiques o professionals d'alt nivell, com ara l'aplicació i el domini de mètodes de computació avançats, la capacitat per treballar en entorns multidisciplinaris o la capacitat per transmetre coneixements matemàtics avançats, entre d'altres.

Competències

Els estudiants del màster adquiriran un conjunt d'habilitats generals, incloent la capacitat d'aplicar els coneixements i habilitats adquirits al llarg del curs, la gestió eficaç del temps i els recursos, la utilització de noves tecnologies per a l'accés a bases de dades bibliogràfiques especialitzades, la recopilació d'informació essencial per a la resolució i síntesi de problemes, i la capacitat de col·laborar de manera eficient dins d'un equip.
Les habilitats específiques que adquiriran els participants inclouen la capacitat de comprendre els conceptes i proves rigoroses de teoremes fonamentals tant de les àrees generals com específiques de les matemàtiques, la capacitat d'aplicar els resultats i les tècniques apreses per resoldre problemes complexos en contextos acadèmics o professionals, la capacitat de triar i utilitzar les eines informàtiques més adequades per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques, i la capacitat de dissenyar, desenvolupar i implementar programes informàtics eficients per abordar problemes relacionats amb les matemàtiques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'estudiant del màster ha de tenir interès a desenvolupar una carrera en recerca matemàtica, sigui en la universitat o en un centre de recerca adscrit, o bé en el sector privat que requereixi una alta formació en matemàtiques (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.).

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Requisits específics
Podran ser admesos al màster tots els sol·licitants que tinguin el títol de grau de Matemàtiques o un títol oficial equivalent.
Els graduats en Física, enginyeries, Economia o altres disciplines afins, o amb un títol oficial equivalent atorgat per una universitat de l'EEES; els estudiants amb un títol de grau de Matemàtiques o qualsevol de les altres disciplines esmentades, o amb una titulació equivalent, atorgat per una universitat no pertanyent a l'EEES, podran ser admesos amb una autorització prèvia de la Comissió de coordinació del màster. La Comissió valora la capacitat d'aprenentatge dels continguts del màster per part d'aquests estudiants segons els estudis previs i, si ho creu necessari, assigna l'obligatorietat de cursar crèdits d'anivellament (fins a un màxim de trenta) de les assignatures del grau de Matemàtiques impartit a la mateixa Facultat de Matemàtiques.

Preinscripció

Calendari

Primer període (25 places): del 5 de febrer a l'1 de març del 2024.
Resolució provisional: 15 de març.
Notificació oficial: 5 d'abril.

Segon període (5 places): del 13 de maig al 13 de juny del 2024.
Resolució provisional: 25 de juny.
Notificació oficial: 11 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació vinculada als criteris de selecció.
  1. Expedient acadèmic en català, anglès o castellà
  2. Currículum.
  3. Carta de motivació (opcional).

    

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del Màster valorarà:
- Excel·lència acadèmica. Un fort bagatge acadèmic en matemàtiques, típicament evidenciat per una alta qualificació en el grau. Això assegura que els candidats tenen una base sòlida en els principis matemàtics i la capacitat d'èxit en un programa de matemàtiques avançades.
- Potencial d'investigació. L'experiència de recerca demostrada o el potencial de participar en la investigació matemàtica avançada és un criteri valuós. Això podria incloure un TFG rellevant, participació en concursos matemàtics o altres experiències que mostrin la capacitat del candidat per contribuir al camp.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 9
Optatius 36
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Matemàtica Avançada
Àlgebra Commutativa Optativa 6
Anàlisi Complexa en Una i Diverses Variables Optativa 6
Anàlisi Funcional i Càlcul de Variacions Optativa 6
Anàlisi Harmònica i Teoria Geomètrica de la Mesura Optativa 6
Càlcul Estocàstic Optativa 6
Equacions en Derivades Parcials Optativa 6
Estadística Optativa 6
Geometria Diferencial i Topologia Optativa 6
Geometria Riemanniana Optativa 6
Mètodes de Simulació Optativa 6
Metodologia Avançada en Matemàtiques Obligatòria 3
Sistemes Dinàmics Discrets Optativa 6
Temes Avançats en Geometria Algebraica Optativa 6
Teoria de la Probabilitat Optativa 6
Teoria de Nombres Avançada Optativa 6
Teoria de Representacions Optativa 6
Teoria Qualitativa d'Equacions Diferencials Ordinàries i Sistemes Hamiltonians Optativa 6
Topologia Algebraica Optativa 6
Transformada de Fourier: de la Física a la Teoria de Nombres Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Varietats Algebraiques Optativa 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Matemàtica Avançada
Anàlisi Complexa Optativa 6
Anàlisi Matemàtica Optativa 6
Equacions Algebraiques Optativa 6
Equacions Diferencials Optativa 6
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies Optativa 6
Mètodes Numèrics II Optativa 6
Modelització Optativa 6
Probabilitats Optativa 6
Topologia i Geometria Global de Superfícies Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster en Matemàtica Avançada capacita els estudiants per a la funció científica i professional dins de l'àmbit de les matemàtiques i les seves aplicacions. El programa proporciona formació especialitzada, preparant als estudiants per a llocs d'expertesa en recerca universitària (com a precursor dels estudis de doctorat), govern, indústria, banca, finances, assegurances, consultoria, tecnologies de la informació i la comunicació, i altres àmbits rellevants.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.