Presentació

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats és una enginyeria aplicada al disseny i creació de videojocs, jocs i jocs aplicats tot connectant amb dues de les necessitats imperants a la industria: els perfils de programació i de disseny de joc.
Aquests són els primers estudis de videojocs que compten amb el segell d’acreditació favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives
Àmbit de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Crèdits 240
Durada 4 anys acadèmics
Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament?

- Esdevenir professionals amb formació en el desenvolupament i la producció de continguts digitals interactius i amb capacitat d'aplicar aquests coneixements a tot tipus de sectors rellevants de l'economia.
- Entrar en el sector del videojoc, el joc aplicat i l'entreteniment temàtic per optar a una futura projecció laboral d'àmbit nacional i internacional.
- Saber oferir experiències adaptades a tot tipus d'usuaris i entorns, des del punt de vista tant lúdic com aplicat a l'esport i la fisioteràpia (exergames), la recuperació de la memòria històrica, la cultura i l'educació (edugames), la medicina (games for health), el periodisme i la comunicació (newsgames), etc.
- Poder aplicar els jocs de realitat alternativa (ARG) i l'entreteniment basat en la localització (LBE) a tot tipus de sectors i negocis.
- Emprar el talent i la creativitat per generar a Catalunya un clúster de l'entreteniment aplicat i de la indústria del videojoc amb projecció internacional.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
  138
  24
Pràctiques externes 0
  12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Fonaments de la Programació   Formació bàsica 6
Història dels Jocs   Obligatòria 6
Introducció a la Psicologia   Formació bàsica 6
Matemàtica Discreta i Estadística   Formació bàsica 6
Taller de Disseny de Jocs   Obligatòria 6
Àlgebra Lineal i Geometria   Formació bàsica 6
Fonaments de Computadors   Formació bàsica 6
Projecte I   Obligatòria 6
Tecnologia de la Programación   Formació bàsica 6
Usabilitat i Anàlisi de Jocs   Obligatòria 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Projecte II   Obligatòria 12
Disseny de Videojocs   Obligatòria 6
Enginyeria del Software. Aplicació al Desenvolupament de Videojocs   Formació bàsica 6
Principis de Composició i Disseny   Formació bàsica 6
Sistemes Operatius i Xarxes   Formació bàsica 6
Informàtica Gràfica   Obligatòria 6
Mecànica   Formació bàsica 6
Modelatge i Animació de Personatges i Escenaris   Obligatòria 6
Narrativa Audiovisual   Formació bàsica 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Projecte III   Obligatòria 12
Disseny d'Interfícies. Aplicació a Dispositius Mòbils   Obligatòria 6
Metodologies Àgils de Producció. Aplicació a Entorns Web   Obligatòria 6
Simulació Física per a Realitat Virtual i Videojocs   Obligatòria 6
Tècniques d'Intel·ligència Artificial per a Videojocs   Obligatòria 6
Disseny de Nivells   Obligatòria 6
Mecàniques i Tècniques Avançades per al Disseny de Jocs   Obligatòria 6
Producció de Música i Àudio Digital   Obligatòria 6
Programació de Jocs en Xarxa   Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau   Treball final de grau 12
Ampliació de Disseny de Jocs i Jocs Aplicats   Obligatòria 6
Distribució Digital i Màrqueting de Productes Digitals   Obligatòria 6
Eines de Disseny i Producció   Obligatòria 6
Models de Negoci i Escenaris de Monetització en Productes Interactius   Obligatòria 6
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Aspectes Legals dels Continguts Digitals   Optativa 6
Desenvolupament Backend   Optativa 6
Il·lustració Digital   Optativa 6
Nous Mitjans   Optativa 6
Organització i Gestió Empresarial   Optativa 6
Pràctiques Acadèmiques Externes I   Optativa 6
Pràctiques Acadèmiques Externes II   Optativa 6
Programació de Dispositius d'Entrada/Sortida   Optativa 6
Programació de Jocs per a Consola   Optativa 6
Programació de Jocs per a Mòbils   Optativa 6
Projecte Aplicat de Videojoc   Optativa 6
Realitat Augmentada   Optativa 6
Recerca en Videojocs   Optativa 6
Tècniques Avançades d'Animació   Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

- En l'àmbit dels videojocs i les aplicacions mòbils: disseny de videojocs, programació o art.
- En el sector audiovisual: programació d'efectes gràfics o creació de continguts en 3D.
- En educació: disseny i desenvolupament de continguts educatius digitals.
- En publicitat i mitjans de comunicació: disseny, creació i desenvolupament de productes interactius de màrqueting i comunicació digital.
- En els àmbits de salut, defensa, turisme i enginyeria: disseny i desenvolupament de simulacions interactives amb finalitats de formació o de comunicació.

Contacte

ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives 
Baldiri Reixac, 7 - 08028 Barcelona

Secretaria: 933 233 664
secretaria@enti.cat