Presentació

El grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting forma persones que puguin desenvolupar tasques tècniques en aquest sector, amb capacitat d’iniciativa i d’innovació i amb ple domini dels fonaments teòrics que sustenten la comunicació social i la seva dimensió ètica. Aquests fonaments, per altra banda, han de permetre als graduats la seva continuïtat en la formació superior i en la recerca. 

Oferim una docència multidisciplinària que manté equilibri entre les tres matèries. L’alumnat es podrà especialitzar triant entre l’ampli ventall d’optatives programades durant el quart curs. 

​​​​​

Formem professionals competents, tant en l’àmbit teòric com en la pràctica i, per això, la majoria dels nostres docents combinen l’ensenyament amb l’activitat professional. Acompanyem a l’alumnat en el seu camí, oferint una atenció personalitzada mitjançant el/la tutor/a i el servei de Gestió Acadèmica, per tal de garantir el seu èxit acadèmic, personal i professional.

Oferim una docència multidisciplinària que manté equilibri entre les tres matèries. L’alumnat es podrà especialitzar triant entre l’ampli ventall d’optatives programades durant el quart curs.

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió Escola Superior de Relacions Públiques
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits 240
Durada 4 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit 100,50 €
Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

  • Desenvolupar la capacitat analiticocrítica i interpretativa, a més de la preparació professional i l'aproximació a la realitat professional   mitjançant pràctiques. 
  • Desenvolupar enfocaments creatius nous. 
  • Adquirir coneixements de recerca i de procediments de treball per   transformar les necessitats del client en solucions de comunicació. 
  • Adquirir coneixements generals de la tasca del professional en   publicitat i relacions públiques, com també dels elements que formen el sistema de la comunicació, per aplicar-los a la realitat. 
  • Adquirir una actitud estratègica d'anticipació i adaptació als canvis, i de detecció i resolució de problemes. 
  • Comunicar-se correctament (afavorint el treball en equip i la presa de decisions), amb domini de les llengües de la comunitat (i, preferentment, l'anglès). 
  • Dur a terme i avaluar accions i discursos per elaborar campanyes de comunicació, amb l'aplicació de tecnologies diferents. 

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat per a l'accés a aquest grau és el d'una persona amb vocació comunicativa, facilitat per expressar idees i capacitat creativa notable, amb interès per la comunicació i les relacions públiques en general i per la publicitat i el màrqueting en particular.

D'altra banda, és recomanable una flexibilitat adaptativa a l'evolució de la tecnologia de la informació i la comunicació, especialment a les eines de caràcter més creatiu i comunicatiu, així com una competència lingüística sòlida, en el domini tant de les llengües oficials com de la llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 120
Optativa 48
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itinerari curricular

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 12 crèdits. Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Més informació

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El nostre alumnat pot treballar en empreses que tinguin relació amb qualsevol de les tres branques del grau.

 1. Relacions públiques
  • direcció de comunicació
  • protocol i premsa
  • gestió de comunitats
  • organització d'esdeveniments
 2. Publicitat
  • gestió de comptes
  • creativitats
  • planificació estratègica (planner)
  • redacció publicitària (copy)
 3. Màrqueting 
  • direcció de màrqueting
  • gestió de producte
  • gestió de xarxes socials
  • comerç electrònic

 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Escola Superior de Relacions Públiques
Sepúlveda, 50 - 08015 Barcelona

Secretaria: 933 215 462
esrp@esrp.net