Presentació

El grau en Nutrició Humana i Dietètica forma professionals per desenvolupar activitats lligades al món sanitari, a empreses de serveis d’alimentació per a persones i col·lectius, i que liderin la recerca en nutrició del futur, tant en centres de recerca com en la indústria alimentària.
El grau en Nutrició Humana i Dietètica de la UB forma professionals sanitaris que intervenen en l’avaluació de l’estat nutricional, en la planificació i implementació de programes d’intervenció nutricional per a la promoció de la salut i la prevenció de trastorns i patologies, en la implementació de procediments en seguretat alimentària, així com en la dietoteràpia adequada a situacions clíniques, tant en programes de Salut Pública com en els d’atenció primària i hospitalària.

Actualment, però, es desenvolupen nous àmbits de la professió. Les diferents disciplines científiques clàssiques han experimentat avenços extraordinaris i han aportat coneixement de gran interès per abordar els reptes de l’alimentació. Han nascut disciplines noves, com ara la proteòmica o la nutrigenòmica, que obren noves possibilitats al desenvolupament de l’alimentació humana i al creixement del professional de la nutrició.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60 (sense doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 68,3%, castellà 31,7%
Nota de tall

10,292 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMIREIA URPI SARDA
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

dietista-nutricionista

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Formar professionals capaços de desenvolupar activitats orientades a l'alimentació de l'individu o de grups d'individus per atendre'n les necessitats fisiològiques o patològiques, tenint en compte els principis de protecció i promoció de la salut, la prevenció de malalties i el tractament dieteticonutricional.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Coneixements generals de biologia.
 • Bon nivell de química general, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica.
 • Formació bàsica en matemàtiques i física.
 • Coneixements d'anglès, sobretot pel que fa a la comprensió lectora.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Interès per la salut humana.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 132
Optativa 12
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Nutrició Humana i Dietètica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 24 crèdits (540 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Anna Tressera.

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Alimentació d'individus sans: restauració col·lectiva, gimnasos, col·legis, etc.
 • Alimentació d'individus que pateixen malalties agudes o cròniques, en hospitals, ambulatoris, geriàtrics, etc.
 • Indústries alimentàries: informació, disseny i promoció de productes.
 • Administracions públiques: participació en programes de prevenció i promoció de la salut.
 • Organitzacions de consumidors.
 • Educació alimentària i nutricional.
 • Comunicació i divulgació en diversos mitjans.
 • Col·laboració en centres de recerca.
 • Exercici lliure de la professió.

 

Dades del sistema universitari català