Presentació

El grau en Farmàcia capacita per exercir la professió de farmacèutic, professional sanitari a qui corresponen les activitats adreçades a la producció, la conservació i la dispensació dels medicaments, així com la col·laboració en els processos analítics, farmacoterapèutics i de vigilància de la salut pública.

El grau en Farmàcia és un grau en cinc anys perquè es tracta d’una carrera que habilita per a l’exercici d’una professió sanitària. Ofereix formació per contribuir a millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones treballant en múltiples i diverses àrees, com ara la farmàcia hospitalària, la recerca científica, la farmàcia comunitària, la inspecció sanitària, la fabricació de medicament o el consell nutricional.

El graduat és especialista en fàrmacs, medicaments i altres productes sanitaris, però també té una àmplia formació en altres àrees i pot col·laborar amb professionals en àmbits molt diversos, exercint tasques de gran interès per a la societat com ara les relacionades amb la gestió sanitària, la docència i la recerca.

Es tracta d’un grau amb alta ocupabilitat i amb gran varietat de sortides professionals: treballar en una oficina de farmàcia, en indústries farmacèutiques i afins; dedicar-se al màrqueting farmacèutic; especialitzar-se en la recerca més innovadora; dedicar-se a la gestió sanitària en l’àmbit públic o privat, o treballar com a docent.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits300
Places

340 (sense comptar doble titulació)

Durada5 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 79,4%, castellà 20,4%, anglès 0,3%
Nota de tall

11,192  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMONTSERRAT FOLCH SANCHEZ
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

farmacèutic o farmacèutica

Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Farmàcia, tenint en compte els diferents vessants de l'activitat farmacèutica, s'orienta cap a la consecució dels següents objectius generals:
1. Formar-se en tots els aspectes relacionats amb els fàrmacs i els medicaments.

2. Adquirir coneixements, habilitats i actituds necessàries per a les diverses modalitats de l'exercici professional.

3. Assolir adequadament, segons indicacions de l'Organització Mundial de la Salut (1993, 2000), els continguts referents a ciències bàsiques, ciències farmacèutiques, ciències biomèdiques i clíniques, ciències socioeconòmiques i del comportament, experimentació, tècniques de comunicació i pràctiques tutelades.

4. Adquirir les bases per al posterior accés a l'especialització farmacèutica, a la recerca científica, o a activitats de desenvolupament tecnològic i de docència.

5. Conèixer les possibilitats d'elecció de determinats continguts formatius que permetin introduir diverses orientacions professionals.

6. Desenvolupar l'aprenentatge autònom, mitjançant l'estudi individual i col·lectiu i la reducció de formes passives d'aprenentatge, amb la finalitat de mantenir la motivació per actualitzar els coneixements amb la formació continuada.

7. Assolir una formació adequada com a professionals capaços d'integrar-se en la indústria quimicofarmacèutica i en el sistema d'atenció de la salut, i amb capacitat de gestió i direcció.

8. Adquirir la capacitat per dur a terme dissenys experimentals sobre la base del mètode científic i la interpretació de treballs científics en el camp de ciències de la salut.

9. Assolir la capacitat per al treball en equip, conjuntament amb altres professionals, en els diferents vessants de l'activitat sanitària.

10. Formar-se en l'anàlisi crítica en l'avaluació de problemes i la presa de decisions.

 

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat de comprendre i aplicar els coneixements en l' àmbit professional.
 • Capacitat de reunir i interpretar les dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Capacitat de desenvolupar habilitats de comunicació i informació tant orals com escrites.
 • Capacitat de reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional.


Competències transversals

 • Compromís ètic professional.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Sostenibilitat.
 • Capacitat comunicativa.


Competències específiques

 • Capacitat per identificar, dissenyar, obtenir, produir, analitzar i controlar fàrmacs i medicaments, així com altres productes i matèries primeres d'interès sanitari d'ús humà i veterinari.
 • Capacitat per subministrar i dispensar medicaments i altres productes d'interès sanitari.
 • Capacitat per saber aplicar el mètode científic i adquirir habilitats en el maneig de la legislació, fonts d'informació, bibliografia i elaboració de protocols.
 • Capacitat per prestar consell terapèutic en farmacoteràpia i dietoteràpia, així com en l'àmbit nutricional i alimentari.
 • Capacitat per avaluar els efectes terapèutics i tòxics de substàncies amb activitat farmacològica.
 • Capacitat per promoure l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris, així com adquirir coneixements bàsics en gestió clínica, economia de la salut i ús eficient dels recursos sanitaris.
 • Capacitat per identificar, avaluar i valorar els efectes terapèutics i els problemes relacionats amb fàrmacs i medicaments, així com participar en les activitats de farmacovigilància.
 • Capacitat per intervenir en les activitats de promoció de la salut i prevenció de malaltia.
 • Capacitat per avaluar els efectes toxicològics de substàncies i dissenyar i aplicar les proves i anàlisis corresponents.
 • Capacitat per dissenyar, aplicar i avaluar reactius, mètodes i tècniques analítiques clíniques.
 • Capacitat per dur a terme anàlisis higienicosanitàries, especialment les relacionades amb els aliments i el medi ambient.
 • Capacitat per dur a terme les activitats de farmàcia clínica i social, seguint el cicle d'atenció farmacèutica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Coneixements generals de biologia.
 • Bon nivell de química general, amb coneixements bàsics de química inorgànica i de química orgànica.
 • Formació bàsica en matemàtiques i física.
 • Domini de l'anglès quant a comprensió lectora.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Interés por las ciencies de la salud.
 • Interès pel treball al laboratori.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 63
Obligatòria 165
Optativa 42
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 6
TOTAL 300

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Sanitat i Gestió Ambientals 1r semestre Obligatòria 6
Estades (Pràctiques Tutelades) 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 24
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi Estructural de Fàrmacs 1r semestre Optativa 3
Anàlisi i Control de Medicaments i Productes Sanitaris 1r semestre Optativa 3
Aplicabilitat de la Biofarmàcia i la Farmacocinètica 1r semestre Optativa 3
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Aprenentatge Servei en la Resistència Antimicrobiana 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Assaigs Clínics i Farmacovigilància 1r semestre Optativa 3
Bases Moleculars del Càncer 1r semestre Optativa 3
Bioètica Farmacèutica 1r semestre Optativa 3
Biofactories Vegetals de Productes Farmacèutics 1r semestre Optativa 3
Biomembranes: Aspectes Fisicoquímics 1r semestre Optativa 3
Bioquímica Clínica i Patologia Molecular 2n semestre Optativa 3
Bioquímica Humana 1r semestre Optativa 3
Biotecnologia Farmacèutica: Indústria 1r semestre Optativa 3
Biotecnologia Farmacèutica: Recerca 1r semestre Optativa 3
Consell Nutricional i Alimentari 1r semestre Optativa 3
Cronobiologia en Farmàcia 1r semestre Optativa 3
Dermofarmàcia 1r semestre Optativa 3
Disseny de Fàrmacs 1r semestre Optativa 3
Drogodependències 1r semestre Optativa 3
Enginyeria Genètica 1r semestre Optativa 3
Farmàcia Assistencial 1r semestre Optativa 3
Farmàcia Galènica III i Gestió de la Qualitat 2n semestre Optativa 6
Farmacoeconomia i Màrqueting Farmacèutic 1r semestre Optativa 3
Farmacologia i Toxicologia en R+D+I 1r semestre Optativa 6
Farmacologia Molecular 1r semestre Optativa 3
Fitoteràpia 2n semestre Optativa 3
Formulació Magistral i Oficinal 1r semestre Optativa 3
Genètica Clínica i Teràpia de Precisió 1r semestre Optativa 3
Gestió i Planificació 1r semestre Optativa 6
Hematologia 1r semestre Optativa 3
Indústria Farmacèutica i Medi Ambient 1r semestre Optativa 3
Les Vacunes en l'Era de la Globalització 1r semestre Optativa 3
Microbiologia i Parasitologia Clíniques 1r semestre Optativa 6
Plantes Medicinals, Etnobotànica i Bioprospecció 1r semestre Optativa 3
Pràctiques en Empresa Anual 1r semestre
2n semestre
Optativa 12
Promoció de la Salut 1r semestre Optativa 3
Tecnologia Farmacèutica Industrial 1r semestre Optativa 3
Treball Dirigit 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Virologia i Salut Humana 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Itinerari en Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica
Itinerari en Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 24 crèdits (840 hores) i una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 12 crèdits (300 hores),

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de les pràctiques obligatòries és la professora Marian March i de les pràctiques optatives és la professora Rosa Griera.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La formació del farmacèutic capacita per desenvolupar la professió en oficines de farmàcia, en la indústria farmacèutica, en especialitats hospitalàries (farmàcia, bioquímica clínica i microbiologia clínica), en laboratoris d'anàlisi, en gestió sanitària, i en activitats d'educació i de recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català