Presentació

El grau en Llengües i Literatures Modernes proporciona formació integral en llengua, literatura i cultura per especialitzar-se en diversos perfils de l’entorn plurilingüe i multicultural actual.

La formació se centra en dos àmbits lingüístics i ofereix coneixements de lingüística, literatura i cultura específiques dels àmbits triats.
El grau en Llengües i Literatures Modernes ofereix una formació en dos àmbits lingüístics: domini de la llengua instrumental i coneixements sòlids de lingüística, literatura i cultura específiques de cada àmbit.

S’hi imparteix coneixement expert de la llengua, literatura i cultura escollida a cada itinerari, la qual cosa facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües en qualsevol país de la Unió Europea, com ara l’ensenyament de llengües, la recerca, el món editorial, la crítica literària, l’assessorament lingüístic, la mediació i la gestió cultural, etc.

S’aprofundeix en l’estudi i la recerca en els diferents camps de la Filologia, tant en l’àmbit de la literatura com en el de la lingüística i les llengües modernes. S’adquireix una visió completa en llengua, literatura i cultura, que permet especialitzar-se en algun dels molts perfils de l’àmbit plurilingüe i multicultural actual.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

100

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 29%, castellà 6%, altres 65%
Nota de tall

5,000 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA PILAR PEREA SABATER
Coordinació

M. Pilar Perea

Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Proporcionar una formació científica sòlida en llengua, literatura i cultura, amb la finalitat de formar especialistes de perfils diversos que s'adaptin a l'entorn plurilingüe i multicultural actual.
Oferir una formació en dos àmbits lingüístics: domini de la llengua instrumental i coneixements sòlids de lingüística, literatura i cultura específiques de cada àmbit.

Competències

Competències generals 

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques 

 • Analitzar i interpretar les relacions entre els àmbits de la lingüística, la literatura i la cultura.
 • Analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i la comprensió de textos en un idioma modern.
 • Redactar textos en les llengües estudiades que siguin adequats a un registre concret, ortogràficament i gramaticalment correctes, fent servir la terminologia específica de l'àmbit d'estudi.
 • Expressar-se oralment en les llengües estudiades amb correcció fonètica, fluïdesa i claredat, mitjançant un discurs ben estructurat, adequat al registre concret, gramaticalment correcte i fent servir la terminologia específica de cada àmbit d'estudi.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua I 1r semestre Optativa 6
Adquisició de Lèxic en Alemany - Llengua Estrangera 1r semestre Obligatòria 6
Alemany Instrumental I 1r semestre Obligatòria 6
Alemany Instrumental II 2n semestre Obligatòria 6
Anàlisi de Textos Àrabs 1r semestre Optativa 6
Anàlisi de Textos Francesos II 1r semestre Obligatòria 6
Anàlisi del Discurs (Espanyol) 1r semestre Optativa 6
Anàlisi i Producció de Textos Catalans 2n semestre Optativa 6
Àrab dels Mitjans de Comunicació 2n semestre Optativa 6
Àrab Modern III 1r semestre Obligatòria 6
Àrab Modern IV 2n semestre Obligatòria 6
Àrab Modern V 1r semestre Obligatòria 6
Arts i Cultura a Itàlia 2n semestre Obligatòria 6
Bernat Metge i la Literatura del Segle XIV 1r semestre Optativa 6
Brasil: Aproximació Cultural 1r semestre Obligatòria 6
Burgesia i Literatura: Eça de Queirós i el Realisme a Portugal 1r semestre Obligatòria 6
Cervantes i la Poètica de la Novel·la 1r semestre Optativa 6
Cine i Literatura a Itàlia 1r semestre Obligatòria 6
Crítica Textual Hebrea 1r semestre Optativa 6
De l'Humanisme al Classicisme Alemanys 1r semestre Obligatòria 6
De Pessoa a Saramago 2n semestre Obligatòria 6
El Camí de Santiago 1r semestre Obligatòria 6
El Conte a França 2n semestre Obligatòria 6
El Noucentisme i les Avantguardes 2n semestre Optativa 6
Ensenyament de l'Anglès com a Llengua Estrangera I 2n semestre Optativa 6
Fantasia, Humor i Subversió: de Castelao a Manuel Rivas 2n semestre Obligatòria 6
Fonètica Alemanya 2n semestre Obligatòria 6
Fonètica i Fonologia Angleses II 1r semestre Obligatòria 6
Fonts per a la Història i Civilització de Roma 1r semestre Optativa 6
Formes, Gèneres i Motius en la Literatura Alemanya 1r semestre Optativa 6
Gramàtica Llatina I 1r semestre Obligatòria 6
Gramàtica Llatina II 2n semestre Optativa 6
Grans Figures Literàries Poloneses de la Segona Meitat del Segle XX 1r semestre Obligatòria 6
Grec Modern II 1r semestre Optativa 6
Hebreu Modern III 1r semestre Obligatòria 6
Història de la Llengua Catalana Moderna i Contemporània 2n semestre Optativa 6
Història d'Israel 1r semestre Optativa 3
Història Externa de l'Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Història i Cultura d'Alemanya 2n semestre Obligatòria 6
Història i Cultura Franceses I: de l'Amor Cortès a l''Amour Fou' 1r semestre Obligatòria 6
Història i Cultura Russes 1r semestre Optativa 6
Història i Mètodes de la Filologia Clàssica 2n semestre Optativa 6
Indoeuropeu I 2n semestre Optativa 6
Introducció a la Retòrica i l'Estilística Llatines 1r semestre Optativa 6
Kundera, Kis, Aleksiévitx i la Literatura de l'altra Europa 2n semestre Optativa 6
La Narrativa Espanyola del Segle XX 1r semestre Obligatòria 6
La Poesia Espanyola del Segle XX (1940-2000) 2n semestre Optativa 6
Les Arts a França 2n semestre Obligatòria 6
Lexicologia i Morfologia Angleses 1r semestre Optativa 6
L'experiència del viatge: Camões i el Renaixement 1r semestre Obligatòria 6
Literatura Alemanya i les Arts 1r semestre Obligatòria 6
Literatura Bíblica 2n semestre Optativa 6
Literatura Brasilera 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Catalana del Barroc i de la Il·lustració 1r semestre Optativa 6
Literatura Grega I: Grans Obres 1r semestre Optativa 6
Literatura i Holocaust 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Italiana Contemporània 2n semestre Obligatòria 6
Literatura Llatina d'Època Imperial 1r semestre Obligatòria 6
Literatura Rabínica 1r semestre Optativa 6
Llengua Alemanya II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Catalana Estàndard 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Francesa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Italiana II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Portuguesa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Russa II 1r semestre Obligatòria 6
Llengua Russa VI 1r semestre Optativa 6
Mitologia Grega 2n semestre Obligatòria 6
Morfologia Contrastiva de l'Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Narrativa Modernista i Postmodernista en Anglès 1r semestre Optativa 6
Narrativa Russa Contemporània 1r semestre Obligatòria 6
Novel·la Francesa I: la Invenció de l'Individu (de 'La Princesse de Clèves' a 'Nana') 2n semestre Obligatòria 6
Novel·la Francesa II: Crisi del Subjecte i de la seva Representació 2n semestre Obligatòria 6
Paleografia Hebrea 2n semestre Optativa 6
Poesia Britànica 1r semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pragmàtica de l'Espanyol Anual Optativa 12
Psicoanàlisi i Literatura Italiana 1r semestre Obligatòria 6
Religió Grega 1r semestre Optativa 6
Religions de l'Antic Orient 2n semestre Optativa 6
Romanticisme Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Romanticisme i Modernitat: Galícia en el Context Europeu 2n semestre Obligatòria 6
Rus Parlat I 2n semestre Optativa 6
Seminari de Lingüística Alemanya 1r semestre Obligatòria 6
Sociolingüística Catalana 1r semestre Optativa 6
Sociolingüística de l'Espanyol 2n semestre Optativa 6
Sociolingüística de l'Italià 2n semestre Obligatòria 6
Teatre Contemporani en Anglès 2n semestre Optativa 6
Teatre Espanyol Contemporani 1r semestre Optativa 6
Teatre Francès: Riure i Plorar de Molière a Koltès 2n semestre Obligatòria 6
Tècniques de Traducció de l'Àrab 1r semestre Optativa 6
Textos Alemanys 1r semestre Obligatòria 6
Textos Grecs I 1r semestre Obligatòria 6
Tradició Clàssica 1r semestre Obligatòria 6
Traducció del Rus 1r semestre Optativa 6
Traducció des de l'Alemany 2n semestre Obligatòria 6
Traducció Literària del Francès 1r semestre Obligatòria 6
Traducció Literària (Italià/Castellà-Català) 1r semestre Obligatòria 6
Viena 1900 - Berlin 1920: Avantguardes Alemanyes 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Menció en Dues Llengües
Menció en Alemany
Menció en Italià
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col.laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Ensenyament.
 • Correcció de textos en aspectes lingüístics, literaris i culturals inherents a dos àmbits lingüístics.
 • Planificació i assessorament lingüístics i literaris.
 • Indústria editorial i del llibre.
 • Crítica literària.
 • Traducció.
 • Sectors d'intermediació lingüística i cultural.
 • Mediació i gestió culturals.
 • Formació d'adults.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu


Bústia de consultes