Presentació

El grau en Podologia facilita coneixement i aplicació dels fonaments de la podologia i la podiatria, i també sobre ciències bàsiques de la salut, el mètode científic i la mesura de funcions biològiques, i l’estructura i funció del cos humà, especialment de l’extremitat inferior, i relaciona la patologia general amb la patologia del peu.
El grau en Podologia de la Universitat de Barcelona proporciona coneixements a fi d’obtenir la capacitat, l’habilitat i la destresa necessàries per diagnosticar, prescriure, indicar, dur a terme i avaluar qualsevol tipus de tractament podològic, ortopodològic, quiropodològic, de cirurgia podològica, físic, farmacològic, preventiu o educatiu, basat en la història clínica i actuant en tot moment sobre la base del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.

Una característica de la nostra escola és l’aposta per una carrera universitària amb una gran càrrega pràctica en els àmbits preclínic i clínic. L’àmbit clínic s’ha desenvolupat tradicionalment a l’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona, un centre propi gestionat per la Fundació Josep Finestres, que facilita la formació clínica de l’alumnat directament amb pacients, supervisat constantment per professorat amb una llarga trajectòria docent i experiència professional.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Medicina i Ciències de la Salut
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

80

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 70,2%, castellà 28,7%, anglès 1,1%
Nota de tall

8,830   (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisELENA DE PLANELL MAS
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

podòleg o podòloga

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 1. Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i metodològics de la podologia.
 2. Conèixer i comprendre les ciències fonamentals per a la salut, el mètode científic i els principis de mesura de les funcions biològiques, així com l'avaluació de fets científicament provats i l'anàlisi de les dades en general.
 3. Incorporar l'autoaprenentatge per continuar progressant, com a instrument de desenvolupament, innovació i responsabilitat professional mitjançant la formació continuada.
 4. Conèixer l'estructura i funció del cos humà especialment de l'extremitat inferior, semiologia, mecanismes, causes i manifestacions generals de la malaltia i mètodes de diagnòstic dels processos patològics mèdics i quirúrgics, interrelacionant la patologia general amb la patologia del peu.
 5. Obtenir la capacitat, l'habilitat i la destresa necessàries per diagnosticar, prescriure, indicar, dur a terme i avaluar qualsevol tipus de tractament podològic, ortopodològic, quiropodològic, de cirurgia podològica, físic, farmacològic, preventiu o educatiu, basat en la història clínica i actuant en tot moment sobre la base del compliment de les obligacions deontològiques de la professió, la legislació vigent i els criteris de normopraxi.
 6. Adquirir una experiència clínica adequada en cadascun dels continguts podològics, portats a terme en centres acreditats per a la formació universitària de podologia, fomentant la interrelació amb l'equip multidisciplinari, així com una comunicació eficaç amb el pacient.

Competències

El pla d'estudis s'ha dissenyat perquè l'estudiant del grau de Podologia assoleixi les competències que permeten al futur professional dur a terme les activitats adreçades a diagnosticar i tractar les afeccions i deformitats dels peus, mitjançant les tècniques terapèutiques pròpies de la disciplina.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable tenir les competències següents:

 • Coneixements previs de biologia, física i química.
 • Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Capacitat de gestió de la informació.
 • Capacitat de presa de decisions.
 • Capacitat de resolució de problemes i de treball en equip.

Es recomana que l'alumnat que ingressa des de cicles formatius de grau superior hagi cursat branques sanitàries.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 144
Optativa 12
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anatomia Humana 1r semestre Formació bàsica 6
Bioestadística i Salut Pública 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia Cel·lular i Tissular 1r semestre Formació bàsica 6
Bioquímica i Biofísica 1r semestre Formació bàsica 6
Fisiologia 1r semestre Formació bàsica 6
Anatomia de l'Aparell Locomotor 2n semestre Formació bàsica 6
Documentació i Recerca Bibliogràfica 2n semestre Formació bàsica 6
Fonaments i Tècniques en Podologia 2n semestre Obligatòria 6
Microbiologia 2n semestre Formació bàsica 6
Psicologia 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Bioètica i Legislació Podològica 1r semestre Obligatòria 6
Podologia Pediàtrica 1r semestre Obligatòria 6
Pràcticum II 1r semestre Obligatòria 12
Pràcticum III 2n semestre Obligatòria 12
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica del Peu 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6

Itineraris i mencions

Podologia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars de 12 crèdits (300 hores) cadascuna.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Carmen Moline Regla. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Un cop finalitzats els estudis, els graduats en Podologia poden exercir com a podòlegs a clíniques i hospitals, o poden portar a terme l'exercici lliure de la professió en l'àmbit privat, tant en consultes pròpies com en centres d'assistència sanitària.

Cada cop és més important la presència del podòleg, formant part d'equips multidisciplinaris encarregats de l'assistència sanitària en diferents àmbits, com ara entitats esportives, serveis de peu de risc, residències geriàtriques, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Secretaria:

Bústia de consultes