Presentació

El grau en Odontologia imparteix coneixements científics i tècnics per prevenir, diagnosticar i tractar els problemes de salut relacionats amb les dents, els maxil·lars, la boca i els teixits bucals.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Medicina i Ciències de la Salut
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits300
Places

120

Durada5 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 84,2%, castellà 14,5%, anglès 1,3%
Nota de tall

12,496 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisALBERT ESTRUGO DEVESA
Adreça electrònicacapest-odontologia@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

dentista

Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Formar professionals que responguin a les demandes socials de la salut bucal, en la faceta tant de prevenció com de diagnòstic i tractament, de manera ètica, eficaç i segura mitjançant:

 • L'adquisició de coneixements, d'habilitats, d'actituds i de competències que els capacitin per a l'exercici de la professió.
 • La capacitat per utilitzar amb eficiència els avenços en el coneixement i la tecnologia, i per entendre el paper central dels pacients en la presa de decisions terapèutiques.

Competències

 1. Capacitat per entendre els principis ètics en l'assistència sanitària i per aplicar-los en cada aspecte de l'odontologia.
 2. Coneixement i compliment de les normatives i regulacions relacionades amb la pràctica de l'odontologia.
 3. Capacitat per actuar amb un comportament professional en tots els aspectes de l'odontologia que proporcioni una assistència bucodental d'alta qualitat.
 4. Coneixement del mètode científic i capacitat per aplicar la pràctica clínica basada en l'evidència científica contemporània.
 5. Capacitat de lideratge i de gestió de recursos per aconseguir un servei clínic eficient, segur i centrat en el pacient.
 6. Capacitat per comunicar-se de manera efectiva amb els pacients, amb cada membre de l'equip odontològic i amb altres professionals involucrats en l'assistència bucodental.
 7. Capacitat per aprendre durant tota la vida professional actualitzant els coneixements i les habilitats per oferir una pràctica clínica basada en l'evidència.
 8. Coneixement dels processos biològics del cos humà, dels comportaments de les persones i de les interaccions entre salut oral i salut general per oferir una alta qualitat d'assistència bucodental.
 9. Capacitat per recollir informació del pacient i per donar-li informació, amb l'objectiu de prendre decisions de manera conjunta.
 10. Capacitat per proposar un pla de tractament que satisfaci les necessitats del pacient, tenint en compte els factors biològics i psicosocials que puguin afectar l'eficiència i seguretat de l'assistència bucodental.
 11. Capacitat per prevenir i tractar el traumatisme dental i les malalties bucodentals mitjançant un canvi del comportament dels pacients.
 12. Capacitat per prevenir les malalties bucodentals i promocionar la salut bucodental i la qualitat de vida a escala individual, comunitària i poblacional.
 13. Capacitat per promocionar la salut en general tenint en compte els desequilibris socials.
 14. Coneixement de la tendència demogràfica i social i de les seves implicacions en la salut oral i la pràctica odontològica.
 15. Coneixement dels sistemes d'assistència bucodental tant públics com privats i de les polítiques estatals i europees per protegir els grups més vulnerables.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Coneixements bàsics de química i biologia. 
 • Bona destresa manual, agudesa visual i coordinació psicomotora que faciliti l'aprenentatge i el domini de les accions i tècniques necessàries per oferir una bona atenció odontològica als pacients. 
 • Bona predisposició per al tracte personal a fi de poder comunicar-se convenientment amb els pacients i els altres professionals que puguin formar part de l'equip de treball.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 213
Optativa 21
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 300

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anatomia Humana 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia Cel·lular 1r semestre Formació bàsica 6
Bioquímica i Biologia Molecular 1r semestre Formació bàsica 6
Epidemiologia, Salut Pública i Bioestadística 1r semestre Obligatòria 6
Psicologia i Comunicació 1r semestre Formació bàsica 6
Anatomia Bucodental 2n semestre Obligatòria 6
Fisiologia Humana 2n semestre Formació bàsica 6
Histologia 2n semestre Formació bàsica 6
Immunologia i Histologia Bucodental 2n semestre Obligatòria 6
Materials Odontològics 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Cirurgia Bucal 1r semestre Obligatòria 6
Oclusió i Disfunció Craniomandibular 1r semestre Obligatòria 6
Odontopediatria 1r semestre Obligatòria 6
Operatòria Dental 1r semestre Obligatòria 6
Periodòncia 1r semestre Obligatòria 6
Endodòncia 2n semestre Obligatòria 6
Medicina Bucal 2n semestre Obligatòria 6
Ortodòncia 2n semestre Obligatòria 6
Pròtesi Dental Fixa i Removible 2n semestre Obligatòria 9
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Actualització en Materials Odontològics 1r semestre Optativa 3
Anàlisi i Preparació de Treballs Científics en Odontologia 1r semestre Optativa 3
Avenços en el Tractament Periodontal i Implantològic 1r semestre Optativa 3
Cirurgia Bucal Infantil 2n semestre Optativa 3
Cirurgia Maxil·lofacial 1r semestre Optativa 3
Diagnòstic per la Imatge en Odontologia 1r semestre Optativa 3
Ergonomia Aplicada a les Especialitats Odontològiques 2n semestre Optativa 3
Estil de Vida i Salut 2n semestre Optativa 3
Evolució Humana: Projecció Odontostomatològica 2n semestre Optativa 3
Farmacologia Clínica Odontològica 1r semestre Optativa 3
Introducció a l'Odontologia Multidisciplinària d'Intervenció Mínima 1r semestre Optativa 3
Làser en Odontologia 1r semestre Optativa 3
Medicina Bucal en el Pacient Mèdicament Compromès 1r semestre Optativa 3
Medicina Regenerativa i Enginyeria de Teixits 1r semestre Optativa 3
Microbiologia Oral i Agents Antimicrobians 2n semestre Optativa 3
Neurobiologia 2n semestre Optativa 3
Noves Tecnologies Aplicades a la Prostodòncia i Disfunció 1r semestre Optativa 3
Nutrició Humana 2n semestre Optativa 3
Odontologia Estètica 1r semestre Optativa 3
Oftalmologia i Otorinolaringologia per a Odontòlegs 2n semestre Optativa 3
Oral-gen (la meva Relació amb la Genètica com a Dentista) 2n semestre Optativa 3
Ortodòncia Interceptiva 1r semestre Optativa 3
Patologia Molecular 2n semestre Optativa 3
Periodòncia Quirúrgica en Odontologia Restauradora 1r semestre Optativa 3
Prevenció, Control i Tractament del Tabaquisme 2n semestre Optativa 3
Proves Analítiques en Odontologia Clínica 2n semestre Optativa 3
Regeneració Òssia en Cirurgia Bucal 1r semestre Optativa 3
Rehabilitació Funcional del Sistema Masticatori 1r semestre Optativa 3
Repercussions de la Dieta en Medicina Bucal 2n semestre Optativa 3
Teràpia Gènica i Molecular 2n semestre Optativa 3
Teratologia i Malformacions de les Estructures Craniofacials 2n semestre Optativa 3
Traumatologia Dental 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Odontologia
Odontologia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 24 crèdits (600 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 740 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Montserrat Mercade Bellido. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El grau capacita per exercir la professió de dentista en els àmbits tant públic com privat. De manera similar a altres graus relacionats amb la salut, capacita per treballar en empreses privades, l'administració pública, la docència i la recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Secretaria:

Bústia de consultes