Presentació

El grau en Història de l’Art proporciona una formació generalista per mitjà d’un coneixement global i crític de totes les àrees relacionades amb la producció artística, les seves diferents manifestacions al llarg de la història amb llenguatges diferents, i la recepció per la societat.
El grau en Història de l’Art està dissenyat a partir de l’evolució de la disciplina i de les demandes socials de coneixement, cada cop més relacionades amb la conservació i gestió del patrimoni historicoartístic, la museologia i la gestió d’exposicions d’art i cultura, i amb les activitats relacionades amb el mercat artístic.

Transmet coneixements sobre l’art en les seves manifestacions diverses, i també sobre els llenguatges i tècniques utilitzats, la teoria de l’art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l’art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l’exercici de feina pròpia de la titulació.

Desenvolupa l’esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la capacitat d’aplicar la metodologia científica, l’habituació a tractar amb obres d’art i de comprendre i presentar projectes de gestió de béns artístics.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
  • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

170 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 79,1%, castellà 20,9%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisANTONI CONEJO DA PENA
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

La Facultat

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Què es pretén amb aquest ensenyament? Proporcionar a l'alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística i de la seva manifestació en diverses cultures mitjançant llenguatges diferents. Formar en diferents àmbits i capacitar per a la pràctica professional, en un marc d'igualtat d'oportunitats. Transmetre coneixements sobre l'art en les seves manifestacions, els llenguatges i les tècniques, la teoria de l'art i el pensament estètic, els exponents importants de cada període històric, els enfocaments de comprensió de l'art, els procediments de creació i tractament del patrimoni artístic, les publicacions més importants, la realitat en política i indústria, i l'exercici de la feina pròpia del grau. Desenvolupar habilitats com ara l'esperit analític i crític, la sensibilitat artística, la metodologia científica, l'habituació a tractar amb obres d'art, la capacitat d'ús de tècniques historiogràfiques, les noves tecnologies, la comprensió i la presentació de projectes de gestió de béns artístics, i la valoració dels projectes educatius. Promoure aptituds per al treball autònom i en equip, la responsabilitat professional i el compromís en la conservació del patrimoni, la consciència de la necessitat de formació en diversos camps i la capacitat de lideratge i d'autocrítica. Crèdits ECTS: 240 Branca de coneixement: Art i Humanitats Centre: Facultat de Geografia i Història

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Capacitat lectora, coneixement suficient de llengües estrangeres (anglès, sobretot), facilitat per comprendre llengües romàniques (com ara el francès o l'italià), coneixements bàsics d'informàtica. Actitud positiva envers la història de l'art: conèixer els museus i monuments principals de Barcelona i Catalunya, visitar galeries d'art i exposicions, interessar-se pels mitjans audiovisuals. Es recomana d'haver fet el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, o bé el batxillerat Artístic, com també haver cursat matèries com ara Història, Filosofia o Literatura.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Art Català Medieval 1r semestre Obligatòria 6
Art Català Modern i Contemporani 1r semestre Obligatòria 6
Treball de Fi de Grau 2n semestre Treball final de grau 6

Itineraris i mencions

Història de l'Art
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 6 crèdits (210 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 750 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el  professor Juan Miguel Muñoz Corbalán. Les pràctiques extracurriculars les tutoritza el cap d'estudis.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.
Museus i exposicions: conservació i d'altres.
Empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris, subhastes, etc.
Ensenyament no universitari.
Ensenyament universitari i recerca.
Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.
Mitjans de comunicació: documentació, crítica d'arts i divulgació.
Gestió cultural en empreses i institucions o per a empreses i institucions: gestió de programes, assessoria tècnica, recursos humans, etc.
Creació de continguts en noves tecnologies.
Difusió del patrimoni artístic: interpretació, gestió turística, programes didàctics.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Geografia i Història

Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 728 - 934 037 729

Bústia de consultes