Presentació

El grau en Enginyeria Biomèdica integra els coneixements i habilitats de l’enginyeria, la física i les matemàtiques amb els de la biologia i la medicina per aportar el coneixement directe de l’àmbit sanitari i facilitar la comunicació amb altres professionals de les ciències de la salut.
El grau en Enginyeria Biomèdica proporciona formació sobre una activitat socioeconòmica estratègica amb gran impacte a la medicina moderna.

Prepara professionals capacitats per resoldre problemes d’enginyeria en l’àmbit biomèdic, desenvolupar tasques de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica a la interfície entre l’enginyeria i la biomedicina, i desenvolupar tasques professionals en empreses, hospitals, centres de recerca i agències de l’administració en l’àmbit de les tecnologies biomèdiques.

Imparteix formació per dirigir i gestionar projectes d’enginyeria relacionats amb el disseny d’equips de monitoratge, diagnòstic i teràpia, i de sistemes d’informació i comunicació aplicats a la sanitat, la telemedicina, el monitoratge remot i el control de qualitat d’equips.

S’adquireixen les competències necessàries en tècniques d’anàlisi i interpretació d’imatges i senyals biomèdics, biomecànica i biomaterials, sensors, millora de la qualitat assistencial i optimització d’equips i processos.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Medicina i Ciències de la Salut
Àmbit de coneixement
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

40

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 30%, castellà 15,6%, anglès 54,4%  
Nota de tall

12,500 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisROSER SALA LLONCH
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

L'ensenyament d'Enginyeria Biomèdica pretén aportar una veritable formació interdisciplinària. Des de l'inici dels estudis, el grau integra els coneixements i habilitats de l'enginyeria, la física i les matemàtiques amb els de la biologia i la medicina, per preparar professionals capacitats per:

 • Resoldre problemes d'enginyeria en l'àmbit biomèdic.
 • Desenvolupar tasques de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica a la interfície entre l'enginyeria i la biomedicina.
 • Desenvolupar tasques professionals en empreses, hospitals, centres de recerca i agències de l'administració en l'àmbit de les tecnologies biomèdiques.

 

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Interès tant per l'enginyeria com per la biologia i la medicina.
 • Facilitat per a les matemàtiques, la física i la informàtica.
 • Capacitat de raonament lògic.
 • Capacitat inventiva.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 78
Obligatòria 132
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àlgebra Lineal i Geometria 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia Cel·lular 1r semestre Formació bàsica 6
Càlcul I 1r semestre Formació bàsica 6
Física I 1r semestre Formació bàsica 6
Química 1r semestre Formació bàsica 6
Biofísica 2n semestre Obligatòria 6
Biologia i Patologia Molecular 2n semestre Formació bàsica 6
Càlcul II 2n semestre Formació bàsica 6
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 2n semestre Obligatòria 6
Física II 2n semestre Formació bàsica 6

Itineraris i mencions

Enginyeria Biomèdica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Atilà Herms Berenguer.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L' Enginyeria Biomèdica és una de les branques de l' enginyeria amb un creixement més ràpid, i té un ampli ventall de sortides professionals que inclou:

 • Empreses d'equips de diagnòstic, monitoratge i teràpia mèdica.
 • Empreses de tecnologia biomèdica.
 • Empreses proveïdores de serveis sanitaris de base tecnològica.
 • Empreses farmacèutiques.
 • Empreses de biotecnologia.
 • Departaments d' enginyeria clínica dels hospitals.
 • Serveis clínics dels hospitals.
 • Universitats i instituts de recerca.
 • Agències i empreses d'avaluació i de transferència de tecnologia sanitària.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Secretaria:

Bústia de consultes