Presentació

El grau en Relacions Laborals ofereix formació interdisciplinària en la gestió dels recursos humans per donar resposta a les demandes professionals en l’àmbit del dret del treball, tant en l’empresa privada com en l’administració pública.
El grau en Relacions Laborals és una titulació interdisciplinària que ofereix formació en aspectes rellevants i necessaris en l’àmbit de les relacions de treball, com ara el dret, l’economia, la psicologia, la sociologia, la història i l’organització d’empreses.

Dona resposta a l’evolució recent del context econòmic i social, amb atenció especial als canvis produïts en el món de les relacions laborals en les seves diferents facetes.

Es caracteritza per oferir continguts acadèmics de caràcter pluridisciplinari i coneixements i habilitats per donar resposta a la complexitat de les relacions laborals presents i futures i, alhora, fer recerca en el camp sociolaboral.

Es presenta amb dues mencions (Assessorament Jurídic Laboral i Gestió de Persones) que intenten preparar els futurs graduats per a les necessitats i demandes de la societat.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

170

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 48,3%, castellà 51,7%
Nota de tall

8,004 (juliol 2024, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARTA BUENO SALINAS
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Donar resposta a l'evolució del context econòmic i social, sobretot als canvis produïts en les relacions laborals i en la gestió de persones, mitjançant una formació sòlida i flexible.
 • Proporcionar habilitats i coneixements interdisciplinaris per gestionar les relacions laborals.
 • Proporcionar coneixements per comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball.
 • Capacitar per aplicar els coneixements adquirits a diversos àmbits: l'assessorament jurídic laboral, la gestió de persones, l'organització del treball i la gestió i mediació en el mercat de treball.
 • Capacitar per aplicar tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitar per a l'aprenentatge autònom de coneixements nous i per accedir a estudis.
   

Competències

Competències transversals
 

 • Compromís ètic (capacitat crítica i capacitat per mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques en les relacions laborals).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi ide presa de decisions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals, i de contribuir a un projecte comú).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Coneixement dels drets fonamentals dels treballadors i capacitat per actuar  des del respecte d'aquest drets, amb atenció especial a la igualtat de gènere, la discapacitat i la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Capacitat comunicativa: capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit, utilitzant el llenguatge especialitzat).


Competències específiques
 

 • Coneixement dels fonaments del sistema jurídic, del marc constitucional i de les institucions bàsiques de l'ordenament jurídic espanyol.
 • Coneixement dels aspectes més rellevants de la història econòmica, política i social contemporània, i capacitat per comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals.
 • Capacitat per aplicar les tècniques d'investigació social qualitatives i quantitatives en les relacions laborals.
 • Coneixement dels fonaments de l'economia, del mercat de treball i de les polítiques d'ocupació, i de la seva incidència en les organitzacions.
 • Capacitat per comprendre i aplicar el règim jurídic de l'empresa i de la seva activitat.
 • Coneixement de l'estructura i funcionament de l'empresa i capacitat per  aplicar les tècniques de valoració dels resultats i de l'organització del treball.
 • Capacitat per comprendre i aplicar tècniques de gestió de personal en les organitzacions.
 • Capacitat per conèixer i aplicar el règim jurídic de les relacions laborals, sindicals i de seguretat social en la gestió dels treballadors dels sectors privat i públic.
 • Capacitat per conèixer i gestionar els aspectes bàsics de la intervenció administrativa en l'àmbit de les relacions laborals.
 • Coneixement dels aspectes tècnics i jurídics de la prevenció de riscos laborals, i capacitat per gestionar les activitats de prevenció.
 • Capacitat per conèixer i gestionar  les obligacions fiscals i capacitat per interpretar la comptabilitat com un instrument d'informació econòmica i financera de les empreses.
 • Capacitat per aplicar coneixements específics en l'àmbit de l'assessorament juridicolaboral.
 • Capacitat per aplicar tècniques i coneixements específics en l'àmbit de la gestió de persones.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Pel que fa al perfil dels estudiants, es recomana que siguin persones amb capacitat d'anàlisi i síntesi, de treball en equip i de mostrar habilitats socials en situacions de negociació i resolució de conflictes.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 144
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Menció Juridicolaboral
Menció en Gestió de Persones
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 12 crèdits (300 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Patricia Mesanza. 

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals del graduat en Relacions Laborals són les següents:

 • Graduat o graduada social.
 • Gestor o gestora de recursos humans.
 • Professional de la prevenció de riscos laborals.
 • Treballador o treballadora de l'administració pública: seguretat social, servei públic d'ocupació.
 • Docent.

 

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 020 127
sec.dret@ub.edu

Bústia de consultes