Presentació

El grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives ensenya a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats, i tot tipus d’aplicacions interactives per a plataformes de mobilitat, així com a treballar sobre totes les plataformes analògiques i digitals.

El grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives forma professionals en un sector en creixement amb múltiples sortides professionals. Capacita per explicar històries bones i motivadores amb estètiques ben adaptades a públics concrets. Ensenya a conceptualitzar i desenvolupar art digital i animació, tant 2D com 3D, per a videojocs, jocs aplicats, cinemàtiques i contingut digital en general per a múltiples plataformes, entenent el dibuix artístic i tècnic i el món de l’àudio com a elements artístics. Aquest grau permet treballar en un sector dinàmic en què es valora la iniciativa pròpia, la capacitat de treballar en equip, la gestió de projectes i fites comuns i el respecte mutu entre disciplines i idees.

Dades bàsiques

Tipus Grau
Centre de gestió ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives
Àmbit de coneixement Art i Humanitats
Crèdits 240
Durada 4 anys acadèmics
Pràctiques externes
Dades del Grau Indicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Capacitat d'explicar històries bones i motivadores.
 • Capacitat de crear estètiques ben adaptades a públics concrets, entenent el dibuix artístic i tècnic en 2D i 3D i el món de l'àudio com a elements artístics.
 • Coneixements preliminars d'art, de disseny, d'il·lustració i de creativitat.
 • Disposició a treballar en un sector dinàmic en què es valora la iniciativa pròpia, la capacitat de treballar en equip, la gestió de projectes i fites comuns i el respecte mutu entre disciplines i idees.
 • Interès per l'emprenedoria i per la projecció internacional i multicultural.
   

 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Accions d'orientació i suport 

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
  144
  18
Pràctiques externes 6
  12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Conceptes de l'Art I   Formació bàsica 6
Creativitat   Formació bàsica 6
Dibuix Tradicional   Formació bàsica 6
Disseny Gràfic   Formació bàsica 6
Història de l'Art i dels Videojocs   Formació bàsica 6
Disseny de Jocs I   Obligatòria 6
Fonaments d'Animació   Formació bàsica 6
Fonaments de Modelatge 3D   Obligatòria 6
Projecte I   Obligatòria 6
Psicologia   Formació bàsica 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anatomia i Modelatge Orgànic   Obligatòria 6
Animació 3D I   Obligatòria 6
Conceptes de l'Art II   Formació bàsica 6
Disseny de Jocs II   Obligatòria 6
Motors de Videojocs   Formació bàsica 6
Animació 2D Digital   Obligatòria 6
Il·luminació i Renderitzat   Obligatòria 6
Llenguatge i Narrativa Audiovisual   Formació bàsica 6
Modelatge 3D I   Obligatòria 6
Projecte II   Obligatòria 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Animació 3D II   Obligatòria 6
Conceptes de l'Art Avançat   Obligatòria 6
Direcció Artística   Obligatòria 6
Modelatge 3D II   Obligatòria 6
Projecte III   Obligatòria 12
Art per a Entorns   Obligatòria 6
Disseny de Nivells   Obligatòria 6
Disseny d'Interfícies   Obligatòria 6
Texturització Avançada   Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau   Treball final de grau 12
Animació 3D III   Obligatòria 6
Art Tècnic   Obligatòria 6
Emprenedoria   Obligatòria 6
Usabilitat   Obligatòria 6
Pràctiques Acadèmiques Externes   Pràctiques 6
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biomecànica Avançada   Optativa 6
Captura del Moviment   Optativa 6
Composició i Efectes Especials (VFX)   Optativa 6
Disseny d'Aplicacions i Webs   Optativa 6
Efectes Sonors en Videojocs   Optativa 6
Fotografia i Publicitat   Optativa 6
Gamificació   Optativa 6
Guió Avançat per a Videojocs   Optativa 6
Mapeig i Instal·lació Interactiva   Optativa 6
Model 3D Avançat Orgànic   Optativa 6
Modelat 3D Avançat d'Objectes   Optativa 6
Projecte Aplicat de Videojoc   Optativa 6
Tècniques Avançades per a Entorns 2D   Optativa 6
Tecnologies Immersives   Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Dissenyador o dissenyadora per a dispositius mòbils
 • Dissenyador o dissenyadora web
 • Dissenyador o dissenyadora de videojocs i de jocs aplicats
 • Artista de jocs, jocs aplicats i videojocs
 • Dissenyador o dissenyadora de nivells
 • Tècnic o tècnica de proves de jocs (QA)
 • Dissenyador o dissenyadora de so en videojocs
 • Emprenedor o emprenedora
   

 

Contacte

ENTI - Escola de Noves Tecnologies Interactives 
Baldiri Reixac, 7 - 08028 Barcelona

Secretaria: 933 233 664
secretaria@enti.cat