Presentació

El doble grau en Dret i Criminologia proporciona formació jurídica bàsica i també relativa a les necessitats socials de seguretat i de prevenció i control de la delinqüència des del respecte al marc jurídic establert i des de les polítiques socials destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes.
El doble grau en Dret i Criminologia ofereix una formació jurídica sòlida, i una formació multidisciplinària per analitzar els problemes socials des d’una perspectiva àmplia i integral.

Capacita per treballar en l’àmbit de la criminalitat en tota la seva dimensió: prevenció i tractament de la delinqüència; gestió i resolució de conflictes que implica la consideració del delicte, el delinqüent i la víctima; funcionament del sistema penal com a mecanisme de control i de reacció social, i diferents formes de criminalitat en relació amb els problemes socials.

Combina continguts pròpiament jurídics amb altres de psicològics, sociològics, mèdics, estadístics, metodològics, històrics i relatius al camp del treball social.

S’ha de destacar la gran experiència de la Universitat de Barcelona en aquestes especialitats no jurídiques, derivada de la constitució del primer institut de criminologia d’Espanya, el 1955.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
  • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits399
Places

20

Durada

 5

anys acadèmics
Nota de tall

10,874 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

  • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
  • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
  • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
  • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

 La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 84
Obligatòria 264
Optativa 39
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 393

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi i Gestió del Risc i la Seguretat 1r semestre Optativa 3
Bioètica i Dret 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Cibercriminalitat 2n semestre Optativa 6
Cooperació Penal Internacional 2n semestre Optativa 3
Criminalística 2n semestre Optativa 3
Criminalitat i Seguretat Vial 2n semestre Optativa 3
Criminologia Pericial 1r semestre Optativa 3
Delinqüència de l'Estat, de les Organitzacions i de les Professions 1r semestre Optativa 3
Delinqüència Organitzada i Terrorisme 2n semestre Optativa 3
Dret Canònic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Comunitari de Lliure Circulació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Constitucional Comparat i Europeu 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Contractual Europeu i de Consum 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de Danys 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Competència i de la Propietat Industrial 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret de la Funció Pública 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Propietat Intel·lectual 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de la Seguretat Social 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret de Menors 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret del Medi Ambient 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret dels Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Electoral i Parlamentari 2n semestre Optativa 3
Dret i Política de Gènere 2n semestre Optativa 3
Dret i Polítiques Mediambientals i de Sostenibilitat 2n semestre Optativa 3
Dret i Tributació Local 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Internacional Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Dret Interregional 2n semestre Optativa 3
Dret Penal Econòmic 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Dret Policial 2n semestre Optativa 3
Dret Privat Comparat 2n semestre Optativa 3
Dret Registral 1r semestre Optativa 3
Dret Sindical 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drets Fonamentals i Garanties 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Drogues i Toxicologia 1r semestre Optativa 3
Estat i Confessions 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Estratègies Processals 1r semestre Optativa 6
Fanatisme i Violència 1r semestre Optativa 3
Gestió Penitenciària 2n semestre Optativa 3
Història del Dret Català i Tradició Jurídica Romanística 2n semestre Optativa 6
Immigració, Nacionalitat i Estrangeria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Intervenció Social i Educativa amb el Delinqüent 1r semestre Optativa 3
Justícia de Menors 2n semestre Optativa 3
Minories i Igualtat 2n semestre Optativa 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes 2n semestre Optativa 3
Organitzacions Internacionals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Pau, Justícia i Seguretat en les Societats Globalitzades 1r semestre Optativa 3
Polítiques Públiques 1r semestre Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Protecció Internacional dels Drets Humans 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia Judicial 1r semestre Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Privat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Sociologia de la Policia 2n semestre Optativa 3
Tractament de Delinqüents Violents 1r semestre Optativa 3
Victimologia 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Itinerari 2: Dret i Criminologia sense Mencions (Opció 1)
Itinerari 3: Dret i Criminologia amb Menció en Seguretat i Prevenció (Opció 1)
Itinerari 4: Dret i Criminologia amb Menció en Criminologia Forense i Execució Penal (Opció 1)
Itinerari 5: Dret i Criminologia sense Mencions (Opció 2)
Itinerari 6: Dret i Criminologia amb Menció en Seguretat i Prevenció (Opció 2)
Itinerari 7: Dret i Criminologia sense Mencions (Opció 3)
Itinerari 8: Dret i Criminologia amb Menció en Seguretat i Prevenció (Opció 3)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura optativa de pràctiques curriculars de 6 crèdits (150 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. Els coordinadors del programa de pràctiques del grau en Dret són el professor Isidor Garcia per a les pràctiques curriculars i la professora Elena Lauroba per a les pràctiques extracurriculars; i al grau en Criminologia són els professor Carles Castellví i Vicente Valiente.

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals d'aquest grau doble són les pròpies dels dos graus implicats, el de Dret i el de Criminologia, tot i que algunes estan clarament enfortides com a conseqüència del doble itinerari. La realitat professional actual, tant en el sector públic com en el privat, determina la necessitat que els professionals de disciplines diferents treballin de manera conjunta. En l'àmbit públic, l'itinerari doble respon a les necessitats acadèmiques requerides per les diferents oposicions als cossos jurídics i criminològics (per exemple, el de juristes criminòlegs de l'Administració penitenciària). En relació amb el sector privat, l'itinerari doble capacita per treballar, per exemple, en despatxos d'advocats especialitzats en dret penal, equips multidisciplinaris que elaboren models de prevenció de delictes, entitats del tercer sector i consultories altament especialitzades.

Contacte

Facultat de Dret

Diagonal, 684

08034 Barcelona