Presentació

El doble grau en Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses ofereix una formació multidisciplinària i versàtil per esdevenir un professional d’alt nivell, amb capacitat per assessorar, administrar, dirigir i gestionar organitzacions tant públiques com privades, i contribuir així positivament a l’avenç de la societat.
El doble grau en Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses ofereix una formació que permet convertir-se en directius de grans organitzacions, atesa la capacitat per a l’anàlisi i l’optimització de dades en el context financer, organitzatiu, de gestió de recursos humans, d’auditoria, de consultoria, etc., i tant en organitzacions públiques com privades.

Els graduats poden accedir als cossos tècnics de l’administració general, tant estatal com autonòmica o local, i fins i tot poden dedicar-se a la recerca i a la transferència de coneixement.

Dades bàsiques

TipusDoble grau
Centre de gestióFacultat de Matemàtiques i Informàtica
Facultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Enginyeria i Arquitectura
 • Ciències Socials i Jurídiques
Crèdits396
Places

20

Durada5,5 anys acadèmics
Nota de tall

12,104 (juliol 2023, inici del procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes No
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals s'orienten a l'adquisició d'una formació general i equilibrada dels diferents camps de les matemàtiques, la seva naturalesa, els mètodes i les finalitats més rellevants, com també del coneixement i comprensió integral de la direcció d'empreses en tota mena d'organitzacions, i del seu comportament en relació amb el seu entorn, en el sentit més ampli.

Competències

Competències generals

 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions). 
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds). 
 • Capacitat per interpretar l'evolució de l'entorn i per adaptar-s'hi. 
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • Capacitat per administrar el temps en circumstàncies de canvi i incertesa. 
 • Capacitat per fer servir de manera eficaç la bibliografia i els recursos electrònics per obtenir informació. 
 • Capacitat de lideratge. 
 • Capacitat de treball en equip. 
 • Compromís ètic i reconeixement dels drets fonamentals. 

Competències específiques

 • Capacitat per comprendre i fer servir el mètode matemàtic. Coneixement de demostracions rigoroses dels teoremes bàsics de les diferents branques de les matemàtiques. 
 • Capacitat d'abstracció i modelització. 
 • Capacitat per analitzar les organitzacions empresarials i el seu entorn. 
 • Capacitat per adquirir i comprendre els coneixements bàsics del funcionament dels mercats i les empreses, en un context tant nacional com internacional. 
 • Capacitat per fer servir aplicacions informàtiques per experimentar en matemàtiques i resoldre problemes. 
 • Capacitat de resolució de problemes matemàtics mitjançant habilitats de càlcul i altres tècniques. 
 • Capacitat per prendre decisions en un entorn empresarial. 
 • Capacitat per elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per controlar la gestió i la presa de decisions. 
 • Capacitat per dissenyar, gestionar i crear projectes empresarials en diferents tipus d'organitzacions. 
 • Capacitat per conèixer els elements bàsics de la competitivitat de l'empresa i la seva gestió. 
 • Capacitat per analitzar, mitjançant estudis de cas, els problemes empresarials i per emetre informes que donin resposta a aquests problemes. 
 • Capacitat per conèixer i comprendre el comportament del consumidor, l'estratègia i programa de màrqueting, i les polítiques de producte, preus, distribució i comunicació. 
 • Capacitat per aprendre els aspectes bàsics de la gestió financera de les empreses en les seves estratègies d'inversió i finançament. 
 • Capacitat per reconèixer la presència de les matemàtiques en altres disciplines. 
 • Capacitat per raonar lògicament i també d'identificar errors en els procediments.  

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis:

 • interès per l'economia i el món de l'empresa
 • interès general per les ciències i les noves tecnologies
 • capacitat de raonament lògic
 • facilitat per les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística
 • capacitat d'abstracció i crítica
 • capacitat d'anàlisi i síntesi

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Acollida

Accions de suport i orientació

 Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 114
Obligatòria 210
Optativa 42
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 24
TOTAL 390

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Economia de l'Empresa 1r semestre Formació bàsica 6
Elements de Programació 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció a l'Economia 1r semestre Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Diferencial 1r semestre Formació bàsica 6
Llenguatge i Raonament Matemàtic 1r semestre Formació bàsica 6
Matrius i Vectors 1r semestre Formació bàsica 6
Administració de l'Empresa 2n semestre Formació bàsica 6
Àlgebra Lineal 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Aritmètica 2n semestre Formació bàsica 6
Comptabilitat I 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Introducció al Càlcul Integral 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Microeconomia 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Alemany per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Anàlisi Real i Funcional 1r semestre Optativa 6
Anglès per als Negocis 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Aplicacions Informàtiques a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Auditoria Externa 2n semestre Optativa 6
Auditoria Interna 2n semestre Optativa 6
Consolidació d'Estats Comptables 2n semestre Optativa 6
Control de Gestió 2n semestre Optativa 6
Corbes Algebraiques 2n semestre Optativa 6
Creació d'Empreses 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Desenvolupament Sostenible: Ecologia, Economia i Societat 2n semestre Optativa 6
Didàctica 1r semestre Optativa 6
Direcció de les Organitzacions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Direcció de Producte 2n semestre Optativa 6
Distribució Comercial 1r semestre Optativa 6
Dones, Treballs i Societat 1r semestre Optativa 6
Dret del Treball 2n semestre Optativa 6
Dret Tributari 1r semestre Optativa 6
Economia de la Incertesa 1r semestre Optativa 6
Economia i Política Industrial i Tecnològica 2n semestre Optativa 6
Economia Internacional 1r semestre Optativa 6
Economia Social i Solidària 2n semestre Optativa 6
Equacions en Derivades Parcials 1r semestre Optativa 6
Estadística Aplicada I 2n semestre Optativa 6
Estadística de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Estratègies i Tècniques de Comunicació 1r semestre Optativa 6
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa 2n semestre Optativa 6
Fiscalitat Empresarial Avançada 1r semestre Optativa 6
Fiscalitat Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Fonaments de l'Assegurança 1r semestre Optativa 6
Francès per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Gestió de la Qualitat 1r semestre Optativa 6
Gestió de l'Empresa Financera i Asseguradora 1r semestre Optativa 6
Grafs 1r semestre Optativa 6
Història Econòmica de l'Empresa 1r semestre Optativa 6
Instruments i Mercats Financers 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Integració Europea 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Internacionalització de l'Empresa: Gestió i Estratègies 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats I 1r semestre Optativa 6
Investigació de Mercats II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Investigació Operativa 2n semestre Optativa 6
Italià per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Màrqueting Internacional 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Matemàtica de l'Assegurança 2n semestre Optativa 6
Mètodes Analítics en Teoria de Nombres 1r semestre Optativa 6
Mètodes Quantitatius de Valoració Financera 1r semestre Optativa 6
Modelització 2n semestre Optativa 6
Modelització Matemàtica de Formes de Raonament 2n semestre Optativa 6
Normes de Comptabilitat i Auditoria 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Objectius i Instruments de Política Econòmica 2n semestre Optativa 6
Organització, Innovació i Tecnologia 2n semestre Optativa 6
Plans Públics de Previsió 2n semestre Optativa 6
Política i Estratègies de Preus 2n semestre Optativa 6
Pràctiques en Empreses I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes I 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes II 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Pràctiques Externes III 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Presa de Decisions 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Probabilitats Avançades 1r semestre Optativa 6
Procediments Tributaris 2n semestre Optativa 6
Processos Estocàstics 2n semestre Optativa 6
Rus per als Negocis 1r semestre Optativa 6
Sistemes Dinàmics 2n semestre Optativa 6
Sistemes d'Informació Empresarials per a la Direcció 1r semestre Optativa 6
Tècniques de Comunicació i Orientació Professional 2n semestre Optativa 6
Teoria de Conjunts Elemental 1r semestre Optativa 6
Teoria de Jocs per a l'Empresa 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Topologia Algebraica 1r semestre Optativa 6
Valoració d'Empreses 1r semestre Optativa 6
Xinès per als Negocis 1r semestre Optativa 6

Itineraris i mencions

Itinerari amb Assignatures de Primer Curs
Itinerari de Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses amb Menció en Finances i Assegurances (Opció 1)
Itinerari de Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses amb Menció en Organització d'Empreses (Opció 2)
Itinerari de Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses amb Menció en Màrqueting (Opció 3)
Itinerari de Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses amb Menció en Comptabilitat i Fiscalitat (Opció 4)
Itinerari de Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses sense Menció (Opció 5a)
Itinerari en Matemàtiques i Administració i Direcció d'Empreses sense Menció (Opció 5b)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquesta formació et forma per treballar en l'àmbit d'entitats financeres i asseguradores, com a analista financer, agent de borsa en bancs d'inversió, analista quantitatiu, controlador o controladora financer, consultor o consultora, auditor o auditora d'empreses i especialista en dades massives (big data).

També et pots dedicar a la docència i la recerca, en serveis d'estudis, en universitats o centres de recerca.

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona
Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu


Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona
Secretaria: 934 021 598 - 934 021 597
sec.mat.inf@ub.edu

Bústia de consultes