Presentació

El grau en Comunicació i Indústries Culturals forma professionals amb un coneixement bàsic i generalista dels mitjans de comunicació, i amb un coneixement exhaustiu de les tècniques i processos de creació i difusió de missatges en les diverses fases, i de les interrelacions entre els subjectes de la comunicació.
El grau en Comunicació i Indústries Culturals ofereix una formació transversal per aprofundir en l’estudi i la pràctica dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans de comunicació, per una banda, i en el coneixement multidisciplinari de les indústries culturals (cinema, arts escèniques, indústria fonogràfica, etc.), per l’altra.

Proporciona coneixement sobre els conceptes i metodologies aplicables a les branques de recerca de la comunicació i nous entorns tecnològics. Fomenta la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu, amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de formes, processos i tendències de la comunicació oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia.

Ofereix experiència pràctica efectiva, gràcies a les pràctiques externes, i a una formació integral mitjançant el treball final de grau.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

120

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 68,6%, castellà 28,8%, anglès 2,6%
Nota de tall

9,254  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisJUAN JOSE CABALLERO MOLINA
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia).
 • Facilitar un coneixement bàsic i generalista dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans de comunicació.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu dels processos i tècniques de creació i difusió de missatges en les seves diverses fases i de les interrelacions entre els subjectes de la comunicació.
 • Fer conèixer els conceptes i metodologies aplicables a les branques d'investigació de la comunicació i nous entorns tecnològics.
 • Capacitar per a una expressió clara i coherent en les llengües pròpies de la comunitat, i tenir coneixement d'altres idiomes, especialment de l'anglès, per comunicar-se en la seva professió.
 • El grau planteja una formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/ capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes/ capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.
 • Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.
   

Competències específiques

 • Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació, com també del coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques de recerca en comunicació.
 • Coneixement i habilitat en l'ús de les tecnologies de la comunicació als diferents entorns audiovisuals i multimèdia per a la seva aplicació en l'àmbit de la comunicació a les indústries culturals.
 • Capacitat i habilitat per a la ideació, planificació, realització i distribució de projectes creatius en el marc de les indústries culturals.
 • Capacitat per aplicar els coneixements i destreses adquirits a la titulació a situacions professionals reals, coneixent els hàbits laborals propis dels diferents entorns professionals.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Capacitat de comprensió, d'expressió oral i escrita i de treball.
 • Capacitat crítica, de raonament lògic, de síntesi i d'anàlisi.
 • Capacitat memorística, bon hàbit de lectura i curiositat intel'lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures, per les arts visuals, audiovisuals i multimèdia.
 • Interès i curiositat pel món de la comunicació.
 • Coneixements de llengua i literatura, de llengües estrangeres, d'arts i d'instruments d'informàtica.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

 • Informació per a la matrícula de nou accés
 • Informació per a la matrícula de 2n a 4t

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 36
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques Externes Anual Pràctiques 24
Dret, Ètica i Deontologia en les Indústries Culturals 2n semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 2n semestre Treball final de grau 12

Itineraris i mencions

Menció en Comunicació
Menció en Indústries Culturals
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 24 crèdits (660 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament n'Endika Rey

 

Informació institucional 

Tràmits per fer les pràctiques 

 • Pràctiques curriculars  
 • Pràctiques extracurriculars

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Escriptor. Redactor d'informació periodística.
 • Responsable de comunicació institucional o empresarial.
 • Editor o divulgador de continguts culturals.
 • Gestor de portals i d'informació distribuïda en xarxes digitals.
 • Fotògraf o reporter gràfic.
 • Director o realitzador audiovisual i multimèdia.
 • Guionista audiovisual i multimèdia.
 • Treballs de producció audiovisual i multimèdia.
 • Treballs de postproducció audiovisual.
 • Treballs de creació i producció sonora.
 • Creatiu o dissenyador gràfic en l'àmbit audiovisual i de nous mitjans.
 • Investigador, docent, consultor de comunicació, expert en estudis visuals.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 - 08007 Barcelona


Secretaria: 934 035 584 | 83
fil-secretaria@ub.edu
capest-comunicacio-iculturals@ub.ed


Bústia de consultes