Presentació

El grau en Infermeria capacita personal d’infermeria generalista, amb formació científica i actitud crítica, reflexiva i humanista per valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i les cures de les persones, les famílies i la comunitat.
El grau en Infermeria facilita coneixements tant de la ciència infermera, com de les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.

Facilita habilitats per a l’aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres. Desenvolupa la capacitat per establir relacions positives amb les persones amb qui s’interacciona i per actuar sobre la base de principis ètics, amb respecte pels valors i els drets de la persona, a fi de mantenir-ne la dignitat en qualsevol situació.

Permet desenvolupar el pensament crític i la pràctica reflexiva, i fa servir la metodologia i l’evidència científiques per prendre decisions de cures infermeres.

Amb pràctiques en centres assistencials, l’alumnat té l’oportunitat d’aplicar els coneixements i habilitats adquirits a l’aula i d’explorar, alhora, les diferents realitats assistencials del nostre entorn. D’aquesta manera, s’orienta cap a la inserció laboral i la formació de postgrau.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Infermeria
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

Campus Clínic    135

Campus Bellvitge    395

 

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 80,8%, castellà 18,7%, anglès 0,5%
Nota de tall

Campus Clínic     12,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Campus Bellvitge     11,228 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisAMPARO DEL PINO GUTIERREZ
Adreça electrònicacapest-infermeria@ub.edu
Dades del GrauIndicadors
Professionalitzador
Professió regulada

infermer o infermera

Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir coneixements tant de la ciència infermera, com de les ciències de la salut, humanes i socials, per donar resposta a les necessitats i expectatives de salut de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.
 • Desenvolupar habilitats per a l'aplicació de protocols i procediments de les cures infermeres.
 • Aconseguir la capacitat d'establir relacions positives amb les persones amb les quals interaccionen.
 • Adquirir la capacitat d'actuar sobre la base de principis ètics, amb respecte pels valors i els drets de la persona, per mantenir en qualsevol situació la seva dignitat.
 • Desenvolupar el pensament crític i la pràctica reflexiva, i utilitzin la metodologia i l'evidència científica per prendre decisions de cures infermeres.

 

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

És interessant i recomanable que tinguis: Domini del català i el castellà, i d'una llengua no oficial (preferentment l'anglès). Coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques. Ús de l'ordinador i de les noves tecnologies a nivell d'usuari. Capacitat d'aprenentatge autònom, de treball en equip, d'anàlisi i de síntesi, de lideratge, de cerca de fonts bibliogràfiques, de gestió del temps per millorar l'eficàcia de l'aprenentatge. Motivació davant l'elecció del grau. Consciència de la necessitat de formació contínua al llarg de la vida. Habilitat per comprendre sense dificultat textos científics i documentació afí. Interès per la cura de la salut i de les persones. Interès per treballar en grup. Capacitat d'adaptació a situacions noves.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 84
Optativa 6
Pràctiques externes 84
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Anual Formació bàsica 9
Fisiopatologia: Diagnòstic per la Imatge Anual Formació bàsica 15
Fonaments Històrics, Teòrics i Metodològics Anual Obligatòria 12
Anatomia Humana 1r semestre Formació bàsica 6
Fisiologia 1r semestre Formació bàsica 6
Bioquímica i Nutrició 2n semestre Formació bàsica 6
Instruments dels Estudis de la Salut 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Estades Clíniques II Pràctiques 22
Estades Clíniques III Pràctiques 20
Infermeria Clínica II Anual Obligatòria 9
Infermeria Comunitària Anual Obligatòria 9
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Abordatge de Problemes Ètics a partir de Situacions Clíniques 1r semestre Optativa 3
Activitat Física, Esport i Salut 1r semestre Optativa 3
Aprenentatge Servei, Compromís i Transformació Social 1r semestre Optativa 6
Atenció Infermera en Situacions Crítiques en la Infància i Adolescència 1r semestre Optativa 3
De la Ciència a la Taula 1r semestre Optativa 3
Diagnòstic per la Imatge 1r semestre Optativa 3
Educació per a la Salut 1r semestre Optativa 3
Estades Clíniques I Anual Pràctiques 12
Estades Clíniques II Anual Pràctiques 24
Estades Clíniques II Anual Pràctiques 24
Estades Clíniques III Anual Pràctiques 18
Estades Clíniques III Anual Pràctiques 18
Genòmica i Medicina Personalitzada 1r semestre Optativa 3
Instruments Complementaris de les Cures Infermeres: Reflexologia Podal 1r semestre Optativa 3
Interculturalitat i Salut: la Mirada de l'Altre 1r semestre Optativa 3
Intervencions en Sexualitat 1r semestre Optativa 3
Intervencions Infermeres en Cures Pal·liatives 1r semestre Optativa 3
Intervencions Infermeres en la Cronicitat Infantil 1r semestre Optativa 3
Les Vacunacions en l'Era de la Globalització 1r semestre Optativa 3
Llengua de Signes Catalana per a l'Entorn Sanitari 1r semestre Optativa 3
Medi Ambient i Salut 1r semestre Optativa 3
Microbiologia Aplicada a la Infermeria 1r semestre Optativa 3
Pràcticum 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 30
Prevenció, Control i Tractament del Tabaquisme 1r semestre Optativa 3
Simulació Interprofessional en Ciències de la Salut 1r semestre Optativa 3
Urgències i Emergències: Valoració Infermera i Assistència al Pacient 1r semestre Optativa 3
Xarxes de Suport en Salut 1r semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Infermeria (Campus Bellvitge)
Infermeria (Campus Clínic)
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 30 crèdits (750 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Maria Helena Viñas Llebot.. 

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El grau capacita per a l'exercici professional de la infermeria

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Infermeria

Secretaria:

Bústia de consultes