Looming Factory

Ref. 001-P-001643

La Universitat de Barcelona participa en l'agrupació LOOMING FACTORY, al projecte Robots on Factory, que rep finançament de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Pla d’acció de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.

L’agrupació Looming Factory és una aliança entre grups d'R+D+I del món universitari i de la indústria per facilitar i accelerar la introducció al mercat de tecnologies emergents alineades amb les necessitats i els nous reptes industrials que resulten de la transformació digital: fàbriques intel·ligents i connectades, i robòtica de col·laboració en entorns productius, amb demostració d'aquestes tecnologies en entorns reals. Looming Factory està coordinat pel centre de recerca en Accionaments Electrònics i Aplicacions Industrials de la UPC, que dirigeix l’investigador Luis Romeral, i es proposa desenvolupar i validar en plantes pilot de sistemes productius les tecnologies digitals de l'anomenada Quarta Revolució Industrial, caracteritzada per la interconnexió de màquines i sistemes i la integració operacional dels treballadors amb l'entorn productiu, així com l'intercanvi d'informació amb els sistemes de logística i distribució. En aquest sentit, desenvoluparà quatre projectes que sumen una inversió global de 4 milions d’euros:

  • Smart Factory, centrat a desenvolupar algoritmes de monitoratge avançat, amb el repte que suposa treballar amb sistemes més complexos, grans, heterogenis i interdependents, i incorporant aspectes com l'eficiència energètica, l'impacte ambiental i la seguretat amb alta resolució, a partir de les dades proveïdes pels nous sensors i actuadors.
  • Connected Factory, centrat en els sistemes de comunicacions. La dificultat més grossa d'aquests sistemes resideix en l'operació amb escales de temps diferents i diversos ordres de magnitud de les dades en els diferents nivells, des de la planta a la distribució i el comerç. El proper desplegament de xarxes 5G, l'ús àmpliament estès de nous protocols de comunicació a l'empresa i la implantació real d'Ethernet Industrial a les plantes de fabricació amb xarxes TSN, que combinant l'amplada de banda de les xarxes informàtiques Ethernet amb els temps de resposta dels busos de camp digitals de la indústria, estan modificant i reduint les dificultats de retards i qualitats dels serveis de comunicació industrial.
  • Robots on Factory: aborda l'ús de l'espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils i la seva col·laboració amb treballadors. Aquesta qüestió inclou el disseny dels robots per tal de fer-los adients a espais propis d'indústries petites i mitjanes, així com la implementació i l’aprenentatge de formes de moviments i de navegació que siguin segurs per a les persones. El projecte inclou l'estudi i el desenvolupament de les eines d'aprenentatge que han de facilitar la interacció entre persones i robots, així com la programació, l’ensinistrament o la demostració de casos.
  • Factories of the Future: inclou els demostradors de tecnologies desenvolupades en els projectes anteriors, que seran materialitzats a la Planta Pilot de Fabricació Digital del CIM UPC, tant de tipus maquinari (demostradors de producció) per a la producció per lots i robotitzada, com de programari (plataformes col·laboratives) per a dades i serveis.

La Universitat de Barcelona participa en l'agrupació LOOMING FACTORY, al projecte Robots on Factory, que rep finançament de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Pla d’acció de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.
 

UB IP: Petia Radeva

Departament de Matemàtiques i Informàtica

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca, actual Departament de Recerca i Universitats.
            
logos generalitat i ue