BASE3D

Ref. 001-P-001646

La Universitat de Barcelona participa a l’agrupació BASE3D, al projecte Hybrid3D, que rep finançament de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Pla d’acció de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT.

L’agrupació BASE3D, que lidera CIM UPC, está situada en l’àmbit de les manufactures additives (impressió 3D), Aquest nucli de coneixement aplega centres de recerca que potencien l’R+D+i en impressió 3D i que es proposen augmentar els índex Technology Readiness Level (TRL) –que és l’escala per mesurar la maduresa de la tecnologia abans d’arribar al mercat– de diverses línies en què s’estructuren actualment les formes de fabricar additivament per capes. En aquesta línia s’executaran projectes que sumen una inversió global d’uns 3,7 milions d’euros. S’impulsaran quatre projectes específics dedicats a diferents processos de fabricació additiva:

  • Llum3D, que està enfocat a estudiar les tecnologies 3D relacionades amb la llum per a la fabricació additiva (impressió 3D) amb l’objectiu de millorar els materials i el seu ús per a les seves diferents aplicacions.
  • Fuse3D, que té el repte de millorar l’adhesió entre capes de material i augmentar la seva resistència, combinar diferents materials a l’hora d’imprimir per obtenir diferents superfícies i poder crear geometries de més altura, entre d’altres.
  • nk3D, centrat a donar resposta als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient. L’objectiu és millor la fabricació de peces complexes i multimaterials, i el disseny de sistemes d’impressió més eficients.
  • Hybrid3D, que té com a finalitat el desenvolupament, l’optimització i la integració de diferents tecnologies de fabricació additiva per obtenir un nou procés de fabricació híbrida (amb diferents tipus de tecnologies d’impressió) i multimaterial de gran qualitat. S’assajaran simulacions del comportament de materials líquids i viscoelàstics com a possibles components de la nova tecnologia. Es portarà a terme el disseny d’un programari que permeti tractar els dissenys digitals de peces de diferents material.


UB IP: Elena Xuriguera

Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials, DIOPMA

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya i amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca, actual Departament de Recerca i Universitats.
            
logos generalitat i ue