Executive council

Rector's Office

Àrea de governança

Marina Solé Català

Secretària General

Lluís Medir Tejado

Secretari general adjunt

Maria Elena Lauroba Lacasa

Vicerectora d’Organització i Governança

Miquel Joan Vidal Espinar

Vicerector de Política de Qualitat

Xavier Triadó Ivern

Vicerector de Política de Digitalització

Maria Teresa Vadrí Fortuny

Adjunta per a la qualitat normativa

Àrea de les persones

Ernest Abadal Falgueras

Vicerector adjunt al rector i de Personal Docent i Investigador

Victor Climent Sanjuan

Vicerector de Relacions Laborals

Marta Ferrer Garcia

Vicerectora d'Estudiants i Vida Universitària

Miquel Calvo Llorca

Adjunt per a l’anàlisi de la plantilla de personal docent i investigador

Carme Pineda Teixidó

Delegada del rector per a projectes estratègics de l’alumnat

Àrea acadèmica i docent

Pilar Delgado Hito

Vicerectora de Política Acadèmica

Concepció Amat Miralles

Vicerectora de Política Docent

Màrius Domínguez Amorós

Vicerector de Formació Permanent i Professional

Max Turull Rubinat

Adjunt per a la política acadèmica

Núria Serrat Antolí

Adjunta al Vicerectorat de Política Docent

Mònica Baró

Delegada de la Universitat de Barcelona per a centres adscrits

Àrea de generació de coneixement i innovació

Raúl Ramos Lobo

Vicerector de Política d'Internacionalització

Jordi García Fernández

Vicerector de Recerca

Mercè Segarra Rubí

Vicerectora d'Emprenedoria, Innovació i Transferència

Maria Feliu Torruella

Vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació i Atracció de Talent

Mercè Pallàs Lliberia

Adjunta per a la coordinació amb els instituts de recerca

José Navarro Cid

Adjunt per a la promoció interna de la recerca

Bibiana Crespo Martín

Adjunta per a xarxes i mobilitat internacional

Xavier Testar Ymbert

Adjunt per a la innovació i la transferència

Ricardo Casaroli Marano

Adjunt per a la coordinació amb la xarxa d’institucions sanitàries

Cristina Sanz López

Adjunta per a la promoció internacional d’estudis de postgrau

Àrees comunes

Montserrat Puig Llobet

Vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Gènere

Agustí Alcoberro Pericay

Vicerector de Cultura, Memòria i Patrimoni

Maria Teresa Sauras Yera

Vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica

Joan Santanach Suñol

Rector's Delegate for Language Policy and Publications

Jofre Carnicer Cols

Adjunt per a la sostenibilitat

Jordi Ardanuy Baró

Delegat del rector per a estudis i anàlisis

Ignasi Labastida Juan

Delegat del rector per a revistes científiques i ciència oberta

Sergio Villanueva Baselga

Delegat del rector per a l’aliança europea CHARM-EU

Núria Ferran Ferrer

Delegada del rector per a la direcció de la Unitat d'Igualtat

Office of the Rector's Team

Ander Errasti Lopez

Head of the Rector's Office

Eva Perelló Menasanch

Rector's Technical Secretariat

Lluna Baltasar Comellas

Head of Institutional Relations and Protocol

Laura Rosel Solà

Communication Director

Isbac Caralt Soria

Delegate of the rector for the projection of the institutional image

General Management's Office